Hội nghị giao ban cụm thi đua số 3 khối các mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

Cụm thi đua số 3, UMTTQVN các huyện Lăk, M’Đrăk, Krông Bông, Buôn Đôn và Ea Súp vừa tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2020, tại hội trường Mặt trận và các đoàn thể huyện Lăk. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Tấn Cảnh Phó chũ tịch UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Nay Y Phú, Phó bí thư Huyện uỷ Lăk, chủ tịch, phó chủ tịch UBMTTQVN các huyện trong cụm thi đua số 3.

Theo báo cáo, trong 6 đầu năm 2020, Mặt trận tổ quốc các huyện trong cụm thi đua số 3 đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và các nội dung, phương thức hoạt động được chú trọng đổi mới, với phương châm hướng về cơ sở, phát huy dân chủ trong nhân dân. Việc nắm bắt dư luận xã hội và những phản ánh của nhân dân để kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành có biện pháp giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân cũng được chú trọng. Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội mặt trận các cấp cho cán bộ Mặt trận, các tầng lớp nhân dân được 127 buổi với 9.271 lượt người tham gia cùng các cuộc vận động thi đụa yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần thực hiên thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững Quốc phòng, An ninh …Công tác an sinh xã hội được duy trì và phát huy có hiệu quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận các huyện đã vận động, hỗ trợ trên 2 tỷ 164 triệu đồng giúp người nghèo; đồng thời vận động trên 2 tỷ đồng cho để xây dựng nhà đại đoàn kết,  nhà 167 cho hộ nghèo, ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19 với số tiên gần 1,3 tỷ đồng…..

Tuy nhiên, công tác mặt trận trong 6 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể như: nội dung phương thức hoạt động có sự đổi mới nhưng chưa mạnh mẽ; công tác tuyên truyền, vận động của UBMTTQ và các tổ chức thành viên có lúc, có nơi chưa thường xuyên, toàn diện; chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa đồng đều; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân có lúc, có nơi làm chưa tốt….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nay Y Phú, Phó bí thư Huyện uỷ biểu dương và đánh giá cao các kết quả đạt được của Mặt trận Cụm thi đua số 3 trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới Mặt trận tổ quốc trong cụm cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chuyên đề 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 ( Khoá XII) của Đảng, đến cán bộ và nhân dân năm, thực hiện; tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo cả bề nổi và chiều sâu, hướng về cơ sở; vận động quần chúng nhân dân tập trung chung tay thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn các huyện trong cụm, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội cần lựa chọn những vấn đề phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, nhất là các dự án, đề án liên quan đến đời sống nhân dân. Ngoài ra, Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cũng cần đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh…

Xuân Thái