Hội nghị giao ban cụm thi đua số 3 hội CCB tại xã Krông Nô

Vừa qua, tại xã Krông Nô, Hội CCB cụm thi đua số 3 gồm 4 xã Krông Nô, Nam Ka, Earbin và TT Liên Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2021.

Hội CCB cụm thi đua số 3 hiện có 36 chi hội với 438 hội viên. Trong năm toàn cụm đã kết nạp mới được 24 hội viên đạt kế hoạch trên giao. Hội CCB trong Cụm thi đua các xã đã luôn bán sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, của Hội CCB huyện tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước. Tổ chức tuyên truyền vận động hội viên tham gia đóng góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; Tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, xóa nhà tạm bợ dột nát cho các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn từ các nguồn vốn như 167, quỹ vì đồng đội, đại đoàn kết của UBMTTQVN các cấp, vốn gia đình dòng họ đã xóa được 01 nhà dột nát và, xây dựng được 05 nhà, thường trực các cơ sở hội trong cụm tích cực vận động hội viên đóng góp quỹ hội để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đến nay quỹ hội của cụm có gần 250 triệu đồng để giúp đỡ cho các hội viên vay phát triển kinh tế, ngoài ra Hội CCB các xã Krông Nô; Nam Ka và thị trấn Liên Sơn đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đến nay, các đơn vị trong cụm đã làm tốt công tác quản lý, vốn vay với tổng dư nợ trên 6,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó Hội CCB trong cụm tham gia chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp hàng trăm ngày công làm đường bê – tông nông thôn quyên góp trên 1.500m2 đất và nạo vét 1,5km kênh mương nội đồng… tại hội nghị, Hội CCB cụm số 3 đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021, như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho các thế hệ CCB có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu đi đầu vận động nhân dân tham gia các phong trào; tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua; chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp ….…

Phát biểu tại hội nghị, Lãnh đạo Hội CCB huyện, đãng ủy xã Krông Nô đã đánh giá cao những thành tích của Hội CCB trong cụm thi đua số 3 đã đạt được và ghi nhận những gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua thời gian qua. Đồng thời qua đây bày tỏ mong muốn, thời gian tới Hội CCB cụm thi đua số 3 tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua. Thường xuyên quan tâm thu hút hội viên tham gia sinh hoạt; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; biểu dương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện…

Xuân Thái