Hội nghị giao ban báo cáo viên Huyện ủy và công tác tuyên truyền quý I/2020

Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban Báo cáo viên Huyện ủy và công tác tuyên truyền quý I/2020. Đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.


Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng; kết quả công tác Tuyên giáo; công tác Khoa giáo quý I/2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II/2020.
Theo đó, trong quý I, Ban Thường vụ huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện công tác báo cáo viên, hoạt động tuyên truyền miệng tại địa phương theo quy định vì vậy việc triển khai công tác báo cáo viên, hoạt động tuyên truyền miệng tại địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh ,của huyện , thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các kế hoạch tổ chức được 26 lớp với 2.540 lượt người tham gia. Hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện tiếp tục tuyên truyền quán triệt chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; kế hoạch số 120 ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ huyện ủy về “ tổ chức đại hội các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; công tác tuyên truyền phòng chống Covid 19 trên địa bàn huyện.


Kết luận hội nghị, đồng chí Nay Y Phú – Phó bí thư huyện uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tuyên giáo; tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của cấp ủy Đảng về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đề nghị bám sát kế hoạch 124 của BTV Huyện ủy, kế hoạch số 14 của Tiểu Ban tuyên truyền phục vụ, bảo vệ đại hội để thực hiện cho tốt; đề nghị công bố các dự thảo văn kiện đại hội và báo cáo chính trị của Đảng bộ bằng hình thức thích hợp trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở bảo đảm theo quy định để nhân dân biết tham gia đóng góp; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện, với phương châm hành động quyết liệt, “chống dịch như chống giặc” để đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân; kể từ 0h ngày 28/3/2020 đề nghị các đồng chí thực hiện tốt tinh thần chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ, tăng cường vận động quần chúng nhân dân không tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các nơi : công sở, trường học, bệnh viện…. Các ngành chức năng xử lý nghiêm, kể cả hình sự, đối với những người vi phạm, không khai báo y tế và không thực hiện cách ly theo đúng quy định. Nghiêm cấm đầu cơ tích trữ những nhu yếu phẩm cũng như vật tư y tế, xử lý nghiêm nạn đầu cơ nếu có và buôn lậu các vật tư y tế. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật….

Vy thủy