Hội doanh nhân huyện Lăk toạ đàm kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2020

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nay Y Phú, Phó bí thư Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện cùng một số phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện và đông đảo các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, hội doanh nghiệp huyện nhà đã không ngừng phát triển về số lượng và quy mô hoạt động; phát huy năng lực, trí tuệ, cùng lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Tuy mới được thành lập từ năm 2019 đến nay, hội có 22 hội viên hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng, kinh doanh dịch vụ du lịch, thu mua nông sản…Từ ngày thanh lập đến nay hội luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp xản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó hàng năm hội doanh nghiệp huyện đã đóng góp và nộp ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng và tạo hàng ngàn ngày công lao động cho người dân địa phương.Cùng với đó hội doanh nghiệp huyện còn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào từ thiện, đã đóng góp ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương….

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Đồng chí Nay Y Phú Phó bí thư Huyện ủy đã thông báo sơ bộ về tình hình phát triển KTXH, QPAN của huyện nhà trong thời gia qua đồng thời ghi nhận và biểu dương trước những đóng góp của hội doanh nhân huyện nhà trong những năm qua và qua đây đồng chí mong muốn trong thời gian tới hội doanh nhân huyện nhà cần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển mạnh hơn nữa để ngày càng đóng góp nhiều hơn cho huyện nhà như nộp ngân sách nhà nước và tạo nhiều việc làm hơn nữa cho người dân địa phương để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đã đề ra.

Xuân Thái