Gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện vừa tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đổng chí lãnh đạo đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, HĐND – UBND huyện, các cơ quan, phòng, ban và hơn 100 đại biểu đã và đang thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận trên địa bàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động 05 năm “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQVN huyện. Theo đó, kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân, trong những năm qua, Mặt trận các cấp huyện luôn duy trì tốt công tác phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trong đó, hưởng ứng tích cực tham gia mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới,trong 5 năm qua, nhân dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện hiến 20.140 m2  đất; hơn 2.430 ngày công và nhiều cây trồng các loại để làm đường giao thông nông thôn và các công trình xã hội khác, trị giá trên 3,5 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện có 17.250/18.392 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93% số hộ gia đình trong huyện; có 95/124 thôn, buôn, đăng ký giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” và 100% cơ quan, đơn vị đăng ký đơn vị văn hóa . Từ năm 2015 đến 2020, quỹ “Ngày vì người nghèo” của huyện vận động được 4.354 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động huyện đã triển khai xây dựng 332 căn nhà Đại đoàn kết và nhà167 cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại các xã, thị trấn, với số tiền 4.183 triệu đồng. Phối hợp tổ chức tiếp nhận hàng hóa của các tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh trị giá 4.887,2 triệu đồng, hỗ trợ cho 9.715 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam tại các xã để cải thiện khắc phục một phần khó khăn. Bên cạnh đó, tổ chức vận động ủng hộ nhân dân Miền Trung bị thiên tai do cơn bão số với số tiền 319,5 triệu đồng đã nộp về Ban cứu trợ tỉnh.. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và đem lại hiệu quả rõ nét; khẳng định rõ hơn vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của MTTQVN các cấp trong huyện trong thời gian vừa qua và đề nghị MTTQVN các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tích cực, chủ động, có nhiều hình thức tổ chức, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung và các hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phối hợp với Hội đồng nhân dân tổ chức tốt các hội nghị để Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri, tập hợp, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp xem xét giải quyết; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tập trung xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên; tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”…

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng  kỷ niệm chương cho 27 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; Ủy ban MTTQVN huyện Lắk đã khen thưởng cho 09 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

Vy Thủy