Đoàn xã Yang tao ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020

Đoàn xã Yang Tao vừa tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch TNTN hè năm 2020, với nhiều nhiều nội dung, công trình, việc làm thiết thực như: tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, tổ chức ôn tập hè cho các em học sinh; giúp dân phát dọn kênh mương; tổ chức kết nạp đoàn viên mới …. Ngay sau buổi lễ, Đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên của xã đã tổ chức lao động thu gom rác thải, phát cỏ, bụi rậm 2 bên trục đường liên xã với chiều dài hơn 3 Km.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn xã hội nâng cao ý thức bảo vệ môi trýờng. Việc ra quân thu gom rác thải, phát dọn hành lang đường liên thôn, liên xã tuổi trẻ các chi đoàn trong xã đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trýờng ngay tại các địa điểm tổ chức ra quân. Kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên và thanh thiếu niên, nhi đồng hãy hành động vì môi trýờng từ những việc làm nhỏ nhất, đõn giản nhất nhý là nhặt rác, đổ rác đúng nõi quy định, có ý thức xây dựng nếp sống văn minh và văn hóa ứng xử đẹp với môi trường…

 H Yur Je