Đoàn công tác của sở xây dựng về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại huyện Lăk

Đoàn công tác của Sở Xây dựng do ông Phan Phúc Khánh, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn cùng đại diện Sở Tài chính, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã có buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33, ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn hai trên địa bàn huyện Lăk. Về phía huyện, tham gia buổi làm việc cùng đoàn có đại diện Ủy ban MTTQVN huyện, các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại buổi làm việc, đại phòng kinh tế – hạ tầng đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở  đối với hộ nghèo theo quyết định số 33 ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Lăk năm 2020. Theo chỉ tiêu kế hoạch phê duyệt tại quyết định số 159 ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh,  giai đoạn 2019  – 2020 huyện Lăk triển khai thực hiện 420 căn nhà. Kết quả năm 2019 đã triển khai xây dựng được 92 căn, năm 2020 thực hiện được 204 căn nhà, số còn lại là 124 căn nhà chưa thực hiện được, do thiếu thông tin cá nhân.

Kết thúc buổi làm việc đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được, ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương và những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện, đồng thời nhất trí với các nội dung mà địa phương đề nghị, như bổ sung 52 hộ thuộc diện khó khăn về nhà ở đúng đối tượng hỗ trợ vào đề án, đề nghị đưa ra khỏi đề án 93 hộ không có nhu cầu về nhà ở, đính chính, bổ sung thông tin cá nhân về  CMND, hộ khẩu và hoàn chỉnh hồ sơ đối với 57 hộ trước ngày 30/10/2020 gửi về Sở xây dựng …

Vy Thủy