Đảng uỷ xã Yang Tao tổng kết công tác đảng năm 2020

 Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ Chức, UBKT Huyện uỷ, Ban Dân nận,  các đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách địa bàn.

Năm 2020 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, các nhiệm vụ chính trị của xã trong năm đã cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội ước đạt trên 117 tỷ đồng, đạt 150,2% so với Nghị quyết Đảng uỷ, tăng khoảng  57,43% so với cùng kỳ năm trước; về sản xuất nông nghiệp tổng diện tích gieo trồng là 1.790ha đạt 94,6% kế hoạch huyện giao; tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước tính 9.720 tấn, đạt 105,4%  Nghị quyết Đảng uỷ; thu nhập bình quân đầu người đạt 12,5 triệu đồng/người/năm; xã đạt 11/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách tại địa phương  đạt 250 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…Công tác xây dựng Đảng luôn được kiện toàn củng cố và chú trọng, trong năm Đảng bộ kết nạp mới 14 đảng viên, đạt 116,6%.

Nhiệm vụ trong  năm 2021, Đảng bộ xã Yang Tao tập trung lãnh đạo thực hiện, phấn đấu: Cơ cấu kinh tế: Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm 93%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 2%; thương mại dịch vụ chiếm 5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/người/năm; tổng diện tích gieo trồng cả năm phấn đấu đạt 1.905 ha; phấn đấu giảm 4% hộ nghèo theo tiêu chí hiện hành; phấn đấu đạt thêm 01 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; Xây dựng Đảng – xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, phấn đấu kết nạp mới từ 8 đến 9 đảng viên, trong đó kết nạp đảng trong lực lượng DQTV hoặc lực lượng DBĐV 1 đảng viên; ở các chi bộ trường học 2 đảng viên, các chi bộ buôn 6 đảng viên….

Nhân dịp này BTV Đảng uỷ xã đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

Vy Thuỷ