Đảng ủy BCH quân sự huyện ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Chiều 06/7, Đảng ủy BCH Quân sự huyện tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Võ Ngọc Tuyên – Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện về dự và chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mặt công tác, trong đó nhiều nhiệm vụ đạt chất lượng tốt như: chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định địa bàn. Công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm túc. Huấn luyện xong cho lực lượng dân quân 11/11 xã, thị trấn và tự vệ khối cơ quan, theo đúng nội dung, chương trình, tổng quân số 1.041 đồng chí; kết quả kiểm tra chính trị 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 75%, kết quả các đơn vị đạt khá. Huấn luyện dự bị động viên quân số 132 đồng chí đạt 92,3%. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020, tiễn 110 công dân lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, kết nạp mới 21 đảng viên trong các lực lượng, vượt chỉ tiêu trên giao…Chỉ đạo các chi bộ đại hội nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ  nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên; Thực hiện tốt việc tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19. 100% cán bộ, đảng viên yên tâm công tác. Đơn vị an toàn tuyệt đối.

Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy Quân sự huyện xác định phương hướng, mục tiêu và chủ trương, biện pháp chính cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như: 100% các đơn vị thực hiện chỉ lệnh SSCĐ;  lực lượng trực SSCĐ ở cơ quan, đơn vị trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên; Biên chế QNDB đạt 100%, nâng tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự từ 80% trở lên. Xây dựng lực lượng DQTV – DBĐV đủ 100% các đầu mối theo chỉ tiêu được giao; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chương trình quy định. 100% cán bộ huấn luyện được phân theo cấp, 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2021 chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Vy thủy