Đăk Lăk điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Công văn số 803/BGDĐT- GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học (lần 2);

UBND tỉnh Đắk Lắk  ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, cụ thể:

Đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông: Kết thúc trước ngày 11/7/2020

Đối với giáo dục thường xuyên: Kết thúc trước ngày 04/7/2020

“Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 15/7/2020”.

Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh đối với giáo dục trung học cơ sở; giáo dục trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tùy tình hình cụ thể điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi vào thời gian phù hợp

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 31/7/2020.

Thời gian thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 08 đến ngày 11/8/2020”.

Thời gian “Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học cho năm học 2020-2021: Hoàn thành trước ngày 15/8/2020”.

Lí do có sự điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là do ảnh hưởng dịch Covid 19 diễn ra thời gian qua trên phạm vi cả nước đã tác động và ảnh hưởng đến việc dừng, lui thời gian học tập của các cấp học từ sau tết nguyên đán 2020 đến nay./.

 

                                                                        Xuân Tiệp