Đài TT – TH các huyện thuộc cụm thi đua số 03 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

Về dự hội nghị tổng kết có đại diện các phòng chuyên môn của Sở Thông tin -Truyền thông. Đài TT – TH Cụm thi đua số 03, gồm 05 huyện, thành phố là: Lăk, Krông Bông, CưKiun, Krông Ana và Tp. BMT, (trong đó có các Đài TT – TH huyện CưKuin và huyện Krông Ana đã sáp nhập thành Trung tâm TT – VH – TT huyện và Đài TT – TH huyện Lăk vừa có quyết định sáp nhập thành Trung tâm TT – VH – TT huyện).

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2022, các đơn vị trong cụm thi đua số 03 trực thuộc sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thành uỷ, Huyện ủy, HĐND, UBND và Sở TT-TT, đã bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự định hướng công tác tuyên truyền hàng tháng, hàng quý, năm của Sở TTTT và các Ban Tuyên giáo, Thành uỷ,  huyện ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, nội dung tuyên truyền duy trì hoạt động của các Đài đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch. Song song đó, máy móc, trang thiết bị được UBND các huyện, thành phố quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân…góp phần cùng các Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đội ngũ viên chức của các đơn vị trong Cụm có lập trường tư tưởng, quan điểm vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, có tình thần đoàn kết, tích cực học tập nhằm không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đơn vị đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ về sản xuất, tiếp sóng và phát sóng các chương trình Phát thanh tại địa phương. Sản xuất các chương trình Phát thanh và Truyền hình vượt kế hoạch đề ra, chất lượng chương trình và tin, bài ngày càng được nâng lên, đã phối hợp xây dựng được nhiều phóng sự phong phú và đa dạng phục vụ tại các kỳ đại hội, tại các hội nghị của Thành uỷ, Huyện uỷ, UBND dân huyện, TP và một số các cơ quan, ban ngành địa phương. Nhiều trang Phát thanh, Truyền hình phát trên sóng Đài tỉnh được đánh giá đạt chất lượng tốt.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết, các đơn vị trong cụm thi đua số 03 tham gia thảo luận đóng góp một số ý kiến như: khó khăn về kinh phí sữa chữa hệ thống loa truyền thanh cơ sở, kinh phí thực hiện hệ thống truyền thanh thông minh; một số khó khăn sau khi sáp nhập Trung tâm TT – VH – TT về nhân sự, về điều hành hoạt động chuyên môn… Đồng thời đề xuất, kiến nghị đối với Sở TT – TT một số nội dung đó là: đề nghị Sở  mở thêm các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đặc biệt là kỹ thuật viên cơ sở; đề nghị Sở tham mưu công tác tổ chức thi nâng hạng, thăng hạng cho đội ngũ viên chức của các Đài và Trung tâm TT – VH – TT và có đề xuất, tham mưu lên cấp trên về vấn đề kinh phí để thực hệ thống truyền thanh thông minh; …

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm cũng đã tiến hành chấm điểm, bình xét thi đua khen thưởng và thống nhất đề nghị Sở TT –TT tặng giấy khen của Giám đốc Sở TT -TT cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 Hội nghị đã tiến hành bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 03 năm 2023. Với kết quả 100% nhất trí bầu đơn vị Trung tâm TT  -VH – TT huyện CưKuin làm Cụm trưởng, Đài TT  -TH huyện Krông Bông làm Cụm Phó. Các đơn vị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2023.

Văn Thắng