Cục thuế tỉnh Đăk Lăk hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm

Chiều 28/6 cục thuế tỉnh Đăk Lăk tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết sơ kết 6 tháng đề ra các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Tại điểm cầu Cục thuế tỉnh có ông: Bùi Văn Chuẩn – Cục trưởng Cục thuế, ông Ngô Việt Hồng phó Cục trưởng Cục Thuế, tại điểm cầu huyện Lăk hội nghị do ông Nguyễn Nhân Đích Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Lăk – Krông Bông chủ trì.

Công tác thu Ngân sách 6 tháng năm 2021 được triển khai trong bối cảnh kinh tế – xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến đời sống, kinh tế xã hội. Nhưng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND và sự phối hợp của các Phòng, ban, UBND các xã, thị trấn của 02 huyện Lăk Krông Bông, cùng với quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng qua của Chi cục Thuế khu vực đã mang lại kết quả khá tốt: Ước thực hiện thu thuế, phí và lệ phí 6 tháng năm 2021 tại huyện Lăk thu được 11tỷ.843 triệu đồng, đạt 62% dự toán tỉnh giao và bằng 112,84% so với cùng kỳ  năm 2020.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm chi cục thuế khu vực Lăk – Krông Bông đã tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND huyện ban hành các Chỉ thị về tăng cường các biện pháp thu NSNN (ngân sách nhà nước) năm 2021 trên địa bàn huyện để huy động các lực lượng trong hệ thống chính trị cùng phối hợp Chi cục Thuế trong quản lý nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng. mặt khác Chi cục Thuế đã chủ động tích cực triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 40 giải pháp cụ thể đã được để ra trong Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2020; chỉ đạo quyết liệt các Đội nghiệp vụ thuộc Chi cục Thuế bám sát nhiệm vụ, nhóm giải pháp để triển khai thực hiện. Trong 06 tháng đầu năm đã thực hiện 14 cuộc kiểm tra, đạt 53,8% kế hoạch năm. Tổng truy thu và sử phạt VPHC (vi phạm hành chính) ước truy thu được 662 triệu đồng đạt 100%. Chi cục Thuế đã thực hiện công tác khoanh nợ được 400 triệu đồng đạt 70% kế hoạch Cục Thuế tỉnh giao.

Các biện pháp, giải pháp để hoàn thành dự toán 6 tháng cuối năm 2021 Chi cục Thuế đề ra đó là: Tích cực triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 40 giải pháp cụ thể của chi Cục Thuế đề ra; bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy,UBND huyện. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan để đẩy mạnh công tác chống gian lận thương mại, gian lận thuế và trốn thuế. Thường xuyên rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 của từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhất là các đơn vị có số nộp ngân sách lớn. Phối hợp với Đài truyền thanh – Truyền hình làm tốt công tác tuyên truyền những nhiệm vụ chung của ngành…

Văn Thắng