Cơ quan huyện ủy tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Tham dự buổi tổng kết có đồng chí Bùi Trọng Nghĩa – Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy- Thủ trưởng cơ quan chủ trì hội nghị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Năm 2019 phát huy những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, Cơ quan Huyện ủy đã thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa. Năm qua với sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng Cơ quan, hoạt động của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nêu cao ý thức đạo đức công vụ, tinh thần đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị, không ngừng học tập bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, tham mưu tích cực cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ nữ công tham gia và thực hiện tốt các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, tăng cường, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho các buôn đồng bào dân tộc tại chỗ là đơn vị kết nghĩa, đồng thời không ngừng tăng cường mối đoàn kết tương trợ, hướng dẫn tuyên truyền cho bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm chỉ, cần cù lao động sản xuất góp phần xây dựng cuộc sống gia đình, buôn làng ngày một ấm no. Ngoài ra cán bộ, công chức người lao động Cơ quan Huyện ủy không ngừng tuyên truyền và thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn lao động , phòng chấy chữa chấy nổ tại đơn vị, vệ sinh môi trường xây dựng Cơ quan, công sở ngày càng  xanh, sạch, đẹp đảm bảo nhu cầu làm việc, xứng đáng là Cơ quan gương mẫu đi đầu của huyện.

Dịp này, Cơ quan Huyện ủy đã khen thưởng cho 16 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; Công đoàn Huyện ủy khen thưởng cho 2 đoàn viên có sáng kiến kinh nghiệm giai đoạn 2015 – 2020 và khen thưởng cho các đoàn viên tiêu biểu. Cũng nhân dịp này Cơ quan huyện ủy đã tặng hoa và quà chia tay đồng chí Đỗ Quốc Hương – Nguyên bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lăk, nay đã được điều động, luân chuyển về làm Bí thư Huyện ủy xã Krông Bông./.

Vy Thủy