Cơ quan huyện uỷ Lắk tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Chủ trì hội nghị có đ/c Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư Huyện ủy.

Cơ quan Huyện uỷ là cơ quan thay mặt BCH Đảng Bộ huyện lãnh đạo và chỉ đạo công tác của Đảng bộ huyện, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng Bộ và cả hệ thống chính trị của huyện. Trong năm 2020, các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể  tham mưu giúp việc của Huyện ủy đã không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Văn Phòng huyện ủy đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện và công tác phục vụ đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn và đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ XV;, đạt 68%. Tổng hợp biên tập, thẩm định các tài liệu văn bản và tổ chức kịp thời các cuộc họp của thường trực huyện ủy, BTV huyện ủy; BCH Đảng bộ huyện mở rộng…Ban tổ chức huyện ủy chú trọng công tác phát triển Đảng viên đã kết nạp 157/150 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 104% chỉ tiêu tỉnh giao; trao tặng huy hiệu Đảng cho 42 đảng viên; tham mưu tốt công tác nhân sự các chi, Đảng bộ trực thuộc và Đảng ủy các xã, thị trấn; tham mưu đề án nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025… Ban Tuyên giáo huyện ủy trong năm đã tổ chức được 52 hội nghị quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận của các cấp với hơn 5.000 lượt cán bộ Đảng viên tham gia. Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã tổ chức được 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Đảng viên với 984 học viên học tập. UBKT huyện ủy trong năm đã đã tham mưu cho thường trực huyện ủy chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết 34 vụ việc đơn thư kiếu nại, tố cáo, triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban dân vận Huyện ủy đã đẩy mạnh công tác dân vận khéo, trong năm đã tổ chức được 31 buổi phát động quần chúng với hơn 9.000 lượt người dân tham gia; công tác kết nghĩa được chú trọng.

Kết luận tại hội Nghị đ/c Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư huyện ủy đề nghị Văn phòng huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghiệp thông tin; Ban tổ chức Huyện ủy đảy nhanh tiến độ thực hiện công tác nhân sự sau đại hội đảng bộ các xã, thị trấn, Đảng bộ huyện lần thứ XV; tham mưu thục hiện công tác nhân sự bầu cửu đại biểu HĐND các cấp đúng theo quy đinh; Ban tuyên giáo đổi mới, sáng tạo trong việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; UBKT Huyện ủy chú trọng công tác kiểm tra giám sát các văn bản về công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Ban Dân vận huyện ủy tăng cường năm bắt tình hình cơ sở kịp thời tuyên truyền, giải quyết các tình huống phát sinh ở cơ sở…

Tại hội nghị Cơ quan huyện ủy đã trao giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích cao trong công tác chuyên môn năm 2020; BCH Công đoàn cơ sở Huyện ủy cũng đã trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trao xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.

 H Yur Je