Chung tay góp sức trồng chăm sóc cây xanh và các loại hoa trong thị trấn và cá địa phương trong huyện

Bước vào mùa khô năm nay hàng nghìn cây xanh là các loại hoa thân gỗ như: bằng lăng tím; hoa chuông vàng, hoa kèn hồng, hoa Mai anh đào, phượng tím, hoa giấy tại các tuyến đường ven bờ hồ Lắk, quanh đồi biệt điện như tuyến đường Âu Cơ, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Huệ , Nguyễn Tất Thành và khu vực hoa viên đang cần sự chăm sóc kỹ lưỡng để sinh trưởng và phát triển.

Tất cả các loại cây hoa thân gỗ sau khi được trồng trên địa bàn trung tâm thị trấn được giao cho công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Đô Thị Đại Lộc quản lý và chăm sóc. Để có thể chăm sóc các loại hoa một cách hiệu quả, công ty đã phân lịch chăm sóc cây hàng tuần. Công đoạn chăm sóc cây xanh như  bón phân, tưới nước, dãy cỏ trồng bồn cây đều được duy trì thường xuyên. Lịch tưới nước vào mùa khô được duy trì để bảo đảm độ ẩm cho cây sinh trưởng. Sau thời gian chăm sóc đến nay các loại cây như Mai anh đào, phượng tím, hoa giấy đang cho sinh trưởng và phát triển tốt, nhiều cây đã cho ra hoa; các loại cây hoa thân gỗ lớn như bằng lăng tím cũng đã đâm chồi; các loại khác như Hoa mai anh đào , phượng tím đang cho sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên tại một số khu vực thiếu ánh nắng, đất cằn mặc dù được chăm sóc tốt nhưng vẫn phát triển chậm, bị chết. Bên cạnh đó do một số người dân đi chăn thả gia súc  qua đoạn đường này nên có tình trạng bò ăn trụi lá, khiến cây phát triển chậm hơn. Để khắc phục tình trạng này, công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Đô Thị Đại Lộc đã cho công nhân rào từng cây để hạn chế việc bò ăn lá.

Việc phát triển cây xanh, trồng hoa ven Hồ Lắk là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng và phát triển huyện nhà trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh vào năm 2030. Điều đó rất cần sự chia sẻ trách nhiệm và phát động  phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trong việc phát triển cây xanh, chăm sóc cây xanh, cũng như các loại cây hoa cảnh nhằm góp phần xây dựng huyện Lắk thêm xanh  – sạch – đẹp.

 H Yur Je