Xã Krông Nô tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2024

Chiều ngày 28/02/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Krông Knô đã tổ chức họp thường kỳ tháng 02/2024, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2024. Tham dự cuộc họp có đồng chí Y Thị Niê – HUV, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã Krông Knô. 

Tại hội nghị các Ủy viên BCH Đảng bộ xã đã được nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung: Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng, An ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tháng 02 năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2024; Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng uỷ, BCH Đảng ủy năm 2024; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy năm 2024; Thảo luận nội dung viết lịch sử Đảng bộ xã Krông Knô; Công tác xây dựng nông thôn mới; Công tác phát triển đảng viên…

Theo các báo cáo cho thấy: Trong tháng 02/2024, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã tiếp tục bám sát các nội dung Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết HĐND và Kế hoạch của UBND về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì ổn định quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội; công tác Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện theo kế hoạch đề ra. Trong hội nghị các đồng chí Đảng ủy viên đã có nhiều ý kiến đóng góp đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, đồng chí Y Thị Niê –  HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tiếp thu và kết luận khẳng định những nỗ lực và kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Thống nhất các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Yêu cầu UBND, MTTQ và các đoàn thể tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2024, các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3; Đại hội MTTQ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và các nội dung đã được hội nghị BCH nhất trí thông qua.

                                                 Huy Bình