Trao tặng tiền hỗ trợ cho đảng viên, đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện đợt thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác giai đoạn 2021 – 2025 và chi hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Sáng ngày 3/6 đ/c Đào Thị Thanh An thay mặt cho Thường trực Huyện uỷ trao tặng cho 7 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc đối tượng tuổi cao sức yếu thường hay ốm đau, bệnh tật đang ở chung với các con, có đồng chí ở vào hoàn cảnh phải nuôi mẹ già, con nhỏ hay bện tật, ốm đau, có trường hợp bị các bệnh tai biến hở hẹp van tim..

Trong đợt hỗ trợ này có 07 trường hợp ở các xã Yang Tao; Đăk Liêng và Đăk Nuê được quỹ tiết kiệm làm theo lời bác của Ban Thường vụ Huyện uỷ hỗ trợ mỗi đối tượng 10 triệu đồng với tổng số tiền 70 triệu đồng.  Đây là số tiền hỗ trợ  để các đối tượng chữa bệnh và khắc phục khó khăn trong cuộc sống.

Ở xã Yang Tao có 03 đảng viên gồm: đảng viên H Siu Som ở buôn Dơng Guôl; đảng viên Y Nút Long Ding ở buôn Dơng Yang; đảng viên Y Khải Lưk ở buôn Cuôr Tak, ở xã Đăk Nuê có 03 đối tượng gồm: đảng viên Y Tiêng Ja ở buôn Kdiê 1; ông Y Bông Ông buôn Dhăm 1; Ông Nguyễn Quang Minh thương binh hạng A2/4 ở Kdiê 2 , xã Đắk Nuê và đảng viên  Phạm Ngọc Ánh trú tại thôn Lâm Trường xã Đắk Liêng, hiện đang công tác tại Ban quản lý rừng lịch sử – văn hóa – môi trường hồ Lắk.

Mặc dù quỹ tiết kiệm và mức tiền hỗ trợ không lớn song qua đây thể hiện sự quan tâm thăm hỏi động viên tinh thần vật chất kịp thời của huyện uỷ đối với các đối tượng chính sách, nêo đơn ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo để giúp họ có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật, vượt qua khó khăn tiếp tục cuộc sống./.

Văn Thắng