Thường trực HĐND huyện họp giao ban xem xét tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 năm 2023

Chiều sáng 23/05/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp giao ban để xem xét, thống nhất nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 năm 2023 và kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Y Săn Ayun – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đã thông qua tờ trình số 83/Ttr-UBND ngày 10/05/2023 của UBND huyện về việc xin chủ trương tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2023 để thông qua nghị quyết đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Liên sơn đến năm 2023; và báo cáo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII. Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, làm rõ công tác chuẩn bị nội dung các báo cáo của HĐND, các Ban HĐND, các báo cáo của UBND huyện, báo cáo triển khai thực hiện các Đề án; công tác giám sát thời gian qua của các Ban HĐND huyện; các Báo cáo, Tờ trình trình tại kỳ họp sắp tới và thống nhất kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 năm 2023 và kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 dự kiến tổ chức vào giưuax tháng 06 năm 2023, kỳ họp sẽ thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Liên sơn, huyện Lăk đến năm 2035; tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Đề án số 132/ĐA-UBND huyện ngày 05/7/2018 của UBND huyện về quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS giai đoạn 2018-2021, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Lăk; và các tờ trình và dự thảo nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026;… Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 7 năm 2023, kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện; các báo cáo của UBND huyện; thông báo của Ủy ban MTTQ huyện; các báo cáo của Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; lấy ý kiến thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Đồng thời, thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện, chương trình giám sát của HĐND; xem xét, quyết định các tờ trình của UBND huyện trình HĐND huyện;…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Săn Ayun – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị: Các nội dung báo cáo, Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phải được chuẩn bị một cách đầy đủ, chu đáo; Các ban của HĐND huyện cần tập trung rà soát lại các nội dung, đặc biệt là dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết để hoàn thiện nội dung chuẩn bị cho kỳ họp. Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ tập trung hoàn thiện các nội dung báo cáo theo thời gian quy định gửi về Thường trực HĐND huyện. Trên cơ sở đó để các Ban HĐND huyện có kế hoạch kiểm tra, thẩm định các dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Đề án. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tiến hành kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất./.

Văn Hoan