Những bước tiến đột phá trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 và khí thế mới kỳ vọng mới trong năm 2024

Nhìn lại năm 2023 là một năm huyện Lắk đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, ghi nhiều dấu ấn trong triển khai và thực hiện Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khóa XV,từ đó góp phần vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Có sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên môn của tỉnh. Năm 2023, Ban Thường vụ huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện Lắk đã lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đã thực hiện đạt 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.929 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch và bằng 108,1% so với cùng kỳ năm 2022; tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,1%; thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 43,4 tỷ đồng, đạt 134,49% kế hoạch tỉnh giao và đạt 86,73% kế hoạch huyện giao, trong đó thu thuế, phí và lệ phí đạt 30 tỷ đồng, đạt 136,37% kế hoạch tỉnh, huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35 triệu đồng/người/năm.​ Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 4,29% mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong xã đặc biệt khó khăn ước giảm 8,97%. Toàn huyện đạt 138/190 tiêu chí nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 72,63% tăng 04 tiêu chí so với năm 2022. Năm 2023 huyện Lắk có nhiều nổ lực trong việc xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp trong đó có 04 sản phẩm được công nhận  là sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện gồm: Sản phẩm Yến Sào Hưng Thịnh; Gạo Sạch Thái Hải; Đặc sản Cá bống Hồ Lắk; Sản phẩm Trà thảo mộc Hoàng Ngưu; Toàn huyện có hơn 114 ha diên tích lúa được được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap đây là những tiền đề quan trọng để nâng tầm thương hiệu các sảm phẩm nông nghiệp của huyện nhà.

Về lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị đối với các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Quán triệt và xây dựng chương trình hành động triển khai các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo đúng kế hoạch. Kịp thời kiện toàn và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 huyện, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện.

Trong năm 2023, Công tác Tuyên  giáo đã tổ chức được 181 hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng có 12.409 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập; mở 32 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với 2.670 học viên tham gia. Kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy (khóa XV), nhiệm kỳ 2020-2025 và Ban Chỉ đạo 35 huyện.

Triển khai phối hợp, sưu tầm, biên soạn, xuất bản Kỷ yếu các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Lắk; nghiên cứu sưu tầm, biên soạn, xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ xã Đắk Phơi giai đoạn 1945-2020 và Đảng bộ xã Buôn Tría giai đoạn 1945-2022. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. Cụ thể hóa qua việc vận động và xây dựng “quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác”, từ nguồn quỹ này đã triển khai hỗ trợ cho 61 đảng viên và quần chúng nhân dân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Đến nay quỹ còn trên 544 triệu đồng để tiếp tục chi hỗ trợ các trường hợp khó khăn trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực về vật chất và tinh thần đối với các tầng lớp Nhân dân, thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, chung tay, góp sức, chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Công tác xây dựng tổ chức Đảng năm qua có sự đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện giải thể 02 Đảng bộ và thành lập mới 23 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Hiện Đảng bộ huyện có tổng số 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; có 202 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở;có 109/109 thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ và có 41/42 trường học có chi bộ, đạt tỷ lệ 97,61%. Một điểm mới trong công tác xây dựng  Đảng năm 2023 là đã tổ chức thực hiện tốt việc tham gia sinh hoạt định kỳ với chi bộ thôn, buôn, TDP và hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ trên địa bàn huyện. Việc các tổ công tác của Ban Thường Huyện uỷ tham dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thôn, buôn, TDP trên địa bàn huyện qua đó đánh giá đúng chất lượng và thực trạng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của đồng chí bí thư và các đồng chí cấp ủy viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác đảng viên được thực hiện tốt, ngày từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định kết nạp 120 quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng (đạt 109% chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 104% chỉ tiêu kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy giao) nâng tổng số đảng viên của toàn huyện lên 3.348 đảng viên, ban hành Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 93 đồng chí; tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 03/2/2023, đợt 19/5/2023, đợt 02/9/2023 và đợt 07/11/2023  cho 54 đồng chí; Đặc biệt trong năm 2023 đã thành lập mới 02 chi bộ doanh nghiệp gồm chi bộ gồm: chi bộ Hợp tác xã Thái Hải trực thuộc Đảng bộ xã Buôn Triết có 09 đảng viên và Chi bộ Doanh nghiệp trực thuộc Huyện uỷ có 05 đảng viên. Kể từ khi thành lập đến nay hoạt động của 02 Chi hội này ngày càngđược đổi mới về nội dung và hình thức. Ngoài việc thường xuyên quan tâm đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên, Chi hội còn tổ chức vận động các doanh nghiệp hội viên tham gia đóng góp, ủng hộ các hoạt động an sinh và xã hội từ thiện tại địa phương. Một điểm mới mang tính đột phá trong công tác phát triển Đảng viên của Đảng bộ huyện Lắk đó là trong năm 2023 đã kết nạp được 11 quần chúng ưu tú là các em học sinh của Trường THPT Lắk và Trường THPT Nguyễn Chí Thanh xã Krông Nô. Trong những năm qua đã có nhiều quần chúng ưu tú được kết nạp khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã trở thành những công dân và sinh viên ưu tú qua đó cho thấy được vai trò vị trí của đảng viên trẻ trong đội ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong công tác tổ chức cán bộ, năm 2023 đã thực hiện rà soátquy hoạch và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt giữ nguyên quy hoạch nhiệm kỳ các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2023 đảm bảo theo quy định.Trong năm 2023 đã tham mưu thực hiện công tác cán bộ đối với 102 lượt cán bộ gồm điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 25 đồng chí; bổ nhiệm lại đối với 14 đồng chí; giới thiệu ứng cử và chỉ định bổ sung cấp ủy 61 đồng chí.

Thực hiện phân công Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đối với 01 đồng chí. Thực hiện cử cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện học lớp Trung cấp lý luận chính trị mở tại huyện đối với 80 học viên; cử đi học Trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh Đắk Lắk09 đồng chí; đề nghị cử đi học Cao cấp lý luận chính trị đối với 08 đồng chí; đăng ký bổ sung tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2023 đối với 01 đồng chí; bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính đối với 04 đồng chí.

Công tác thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm đã tổ chức thăm và tặng quà Tết Nguyên đán năm 2023 đối với các đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các đồng chí là đảng viên đã được trao tặng Huy hiệu từ 50 năm tuổi Đảng trở lên. Thực hiện hỗ trợ kinh phí học tập đối với 19 đồng chí; hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho 08 đồng chí; giải quyết thôi việc đối với 01 đồng chí; Về công tác Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên đã tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên là cấp ủy viênđạt 100% chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.Đảng ủy cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở và chi bộ đã thực hiện kiểm tra 20 tổ chức đảng và 854 đảng viên; giám sát 18 tổ chức đảng và 268 đảng viên

Công tác dân vận trong năm đã có nhiều đổi mới như tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 07của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giai đoạn 2022-2026” trên địa bàn huyện Lắk; tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” huyện Lắk năm 2023, tham gia Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Đắk Lắk năm 2023 đạt giải khuyến khích. Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện thường xuyên, thành lập Đoàn phát động quần chúng tại 76 buôn trong quý IV năm 2023 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức 04 đợt phát động quần chúng tại 83/109 thôn, buôn, tổ dân phố có trên 5.000 lượt quần chúng Nhân dân tham gia.

Công tác kết nghĩa với buôn đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng lãnh đạo thực hiện. Trên địa bàn huyện hiện có 124 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kết nghĩa với 74/76 buôn đồng bào dân tộc thiểu số, hiện còn 02 buôn Yuk La 3, xã Đắk Liêng và buôn Đắk Sar, xã Đắk Nuê chưa có đơn vị kết nghĩa. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ từ huyện đến cơ sở; thành lập 04 đoàn kiểm tra, 02 đoàn giám sát hoạt động ở các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, qua đó kịp thời chấn chỉnh các đơn vị khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Công tác văn phòng  năm 2023, đã phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu ban hành 1.292 văn bản đi các loạilãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội trong toàn huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiếp nhận và xử lý 5.157 văn bản đến trên hệ thống IDoc, số lượng văn bản đi trên hệ thống IDoc là 1.220 văn bản; Chuẩn bị tài liệu phục vụ được tổng số 61 cuộc họp, hội nghị của cấp ủy theo quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.Phối hợp mở 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2023, có 94 học viên là bí thư, phó bí thư chi bộ và cán bộ phụ trách công tác văn phòng thuộc 51 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động; thực hiện hiệu quả việc xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, tính đến ngày 14/12/2023, đã vận động được tổng số tiền gần 550 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân cùng cấp hướng dẫn thực hiện được 15 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biếu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau kỳ họp có 1.250 lượt cử tri của 11 xã, thị trấn tham gia, với 276 ý kiến, kiến nghị

Trong công tác xây dựng chính quyền, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thành công 04 kỳ họp (01 kỳ họp thường kỳ và 03 kỳ họp chuyên đề), đặc biệt đã tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề lần thứ Ba về lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu;ban hành được 18 nghị quyếtđến cơ quan cấp trên để báo cáo và các cơ quan có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện; xem xét, cho ý kiến 79 vấn đề phát sinh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Chi ngân sách Nhà nước; phân khai chi tiết khoản thông báo sau và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện;…

Hoàn thành công tác tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023; xây dựng kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có thời gian ký hợp đồng lao động trước ngày 31/12/2015 theo quy định. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện; kiện toàn Tổ công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết ngay các vướng mắc và phản ánh liên quan đến thủ tục hành chính trên địa bàn huyện qua đường dây nóng; kiện toàn Tổ công tác tiếp nhận, xử lý công tác phòng, chống tham nhũng về lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân. Tổ chức hội nghị chuyên đề về Cải cách hành chính năm 2023 của huyện Lắk. Đặc biệt trong năm 2023, việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, được triển khai thực hiện quyết liệt trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 13 về “bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh Hồ Lắk để xây dựng huyện Lắk phát triển nhanh – xanh – hài hòa – bền vững” và Nghị quyết số 14 về phân công đảng viên giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 2023-2025, định hướng thoát nghèo đến năm 2030. Cùng với đó nghị quyết chuyên đề số 02, của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV về “Tập trung huy động nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030” đang tiếp tục được cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến từng thôn, buôn, TDP đã tiếp tục triển khai thực hiện một cách hiệu quả.  Đã mở mới15 danh mục công trình mở mới (do cấp huyện đề xuất) với tổng mức 457 tỷ 835 triệu đồng; trong đó có 08 công trình trọng điểm với mục đích góp phần thực hiện thành công Nghị Quyết số 02 với tổng kinh phí 348 tỷ 135 triệu đồng, trong đó có một số công trình dự án trọng điểm như: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch hồ Lắk 130 tỷ 071 triệu đồng; Nâng cấp vỉa hè, hệ thống điện bờ hồ và Trung tâm huyện phục vụ du lịch hồ Lắk 29 tỷ 850 triệu đồng; Đường ven hồ Lắk đoạn quanh điểm du lịch buôn Jun, thị trấn Liên Sơn 29 tỷ 993 triệu đồng; Hệ thống cấp nước cho thị trấn Liên Sơn và các xã Đắk Liêng, Đắk Nuê, huyện Lắk 90tỷ đồng…bằng nhiều hình thức xã hội hoá đã đã huy động được hơn 2 tỷ 631 triệu đồng để mua 10.784 giống cây xanh, cây hoa các loại để trồng tại các tuyến đường quanh khu vực Hồ Lắk, các tuyến đường nội thị trấn Liên Sơn, trồng các trụ sở làm việc của huyện, xã, trường học…Năm 2023 cũng là một năm ghi nhận sự lan tỏa mạnh mẽ của của Nghị quyết số 05của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV về “lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện”. Năm 2023, huyện đã huy động được từ các tổ chức cá nhân, các đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp trong vầ ngoài huyện hỗ trợ hơn 93.724 cây ăn trái các loại, chủ yếu là cây Sầu Riêng, Chôm Chôm, Mít, Mãng Cầu, Cau, Dừa,… đến nay trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình trồng cây ăn trái theo tinh thần củaNghị quyết 05  đã cho thu nhập ổn định để người dân phát triển kinh tế. Từ đóNghị quyết 05được coi như hạt giống tinh thần để ươm mầm cho khát vọng, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo của người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những kết quả đã đạt được, năm qua là minh chứng cho thấy BCH đảng bộ Huyện Lắk đã xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính quyền linh hoạt, hiệu quả từ đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền huyện nhà, vững bước tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Trong năm 2024 Đảng Bộ huyện Lắk sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau:

Tiếp tục chủ động, kịp thời quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy thành chương trình hành động của Đảng bộ huyện phù hợp với thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ vị trí công tác phù hợp để phát huy tối đa năng lực sở trường của cán bộ góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng phát triển; kịp thời điều chỉnh phân công cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đảm nhận các vị trí công tác quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong nhiệm kỳ 5 năm và những năm tiếp theo, gắn với công tác phụ trách địa bàn cơ sở.

Thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ; chương trình rèn luyện cấp ủy viên, nhiệm kỳ 2020-2025 và quy định về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình số 17-CTr/HU, ngày 29/6/2018 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/05/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

– Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và

Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động triển khai kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các vấn đề sự kiện, tình hình thời sự trong nước, khu vực và thế giới, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân;

– Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa rộng rãi và đồng thuận trong xã hội.

– Chú trọng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

– Chuẩn bị cơ sở vật chất và các nội dung liên quan để tổ chức thành công Hội thao Khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII – năm 2024 tổ chức tại huyện Lắk.

– Tập trung triển khai Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở vàĐại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029.

–  Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ

xã Krông Knô, xã Đắk Phơi, xã Buôn Tría theo kế hoạch; thực hiện biên soạn Kỷ yếu qua các kỳ Đại hội của Đảng bộ huyện.

– Công tác tổ chức cán bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và theo chương trình, kế hoạch của Huyện ủy đề ra;…

– Tiếp tục rà soát, bổ sung, quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và cấp cơ sở theo đúng quy trình, quy định. Thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với trình độ, sở trường, năng lực của cán bộ theo kế hoạch và quy hoạch các cấp đã được phê duyệt nhân sự phục vụ công tác Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030

– phấn đấu kết nạp 126 đảng viên mới; kịp thời đề nghị và tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ khi có đủ điều kiện theo quy định…

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng; Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024 đảm bảo nội dung, yêu cầu; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo theo đúng thẩm quyền quy định (nếu có).

– Công tác dân vận: Tiếp tục tăng cường công tác nắm chắc địa bàn cơ sở về tình hình tư tưởng quần chúng Nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tình hình dân tộc, tôn giáo, công tác kết nghĩa; tổ chức các đợt phát động quần chúng, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, góp phần bảo quốc phòng an ninh trong tại địa phương.

– Công tác Văn phòng cấp ủy: Tích cực chủ động, linh hoạt trên các lĩnh vực hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp và phục vụ cho cấp ủy. Nâng cao chất lượng tham mưu đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, chính xác.

– Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của tổ chức Đảng; sắp xếp lại biên chế theo vị trí việc làm trong các cơ quan thuộc khối Đảng Đổi mới và hiệu quả.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2023. Với khí thế mới Kỳ vọng mới của mùa xuân Giáp Thìn năm 2024. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Tin tưởng rằng Đảng bộ huyện Lắk sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, từ đó góp phần đưa huyện Lắk ngày càng phát triển văn minh giàu đẹp và trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

H Yur Je + Văn Hoan