Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 15/11, HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư. Kỳ họp do các đồng chí Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Y Săn AYun – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì.

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn huyện Lắk, giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có 04 dự án là Điểm hỗ trợ Thông tin – Văn hoá – Du lịch huyện Lắk; Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hội thao khối Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXII- năm 2024 tại huyện Lắk; Xây dựng hạng mục Nhà hiệu bộ của trường Mẫu giáo Hoa Sen, xã Yang Tao và Xây dựng hạng mục Nhà vệ sinh của trường TH Nguyễn Thị Minh Khai; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 – 2025; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về phương án phân bổ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022 để tăng chi đầu tư; Nghị quyết điều chỉnh các khoản chi phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2023 của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận tại kỳ họp đồng chí Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ Tư có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của huyện Lắk. HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện hiệu quả; đề nghị thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ VN huyện tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện; các cấp các ngành làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp lần thứ Tư HĐND huyện khoá XII, thông tin chính xác nội dung các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp để người dân hiểu rõ và tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các ban ngành địa phương trong thời gian tới tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023.

 H Yur Je + Văn Hoan