Họp UBND huyện mở rộng triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2024

Sáng ngày 5/6, UBND huyện tổ chức họp thành viên ủy ban (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 05, triển khai nhiệm vụ tháng 06 năm 2024. Dự cuộc họp có đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí H Bình R’yam – UV BTV, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện. Đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong 5 tháng năm 2024 huyện Lắk đã đạt được nhiều kết quả đáng nghi nhận trong phát triển kinh tế xã hôi, đảm bảo quốc phòng an ninh. Theo đó, toàn huyện đã  thu hoạch vụ đông xuân năm 2023 – 2024 được 7332 ha các loại cây trồng, đạt 100% KH, trong đó lúa nước đã thu hoạch 5560ha, đạt 100% kh; năng suất ước đạt 77,9 tạ/ha; sản lượng ước đạt 40 308 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 33 tỷ 874 triệu đồng. Thu cân đối ngân sách Nhà nước tính đến ngày 28/5/2024 đạt 17 tỷ 232 triệu đồng đạt 37,23% dự toán huyện và 53,37% dự toán tỉnh giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được chú trọng, tính đến ngày 23/5/2024 toàn huyện đã giải ngân được 34 tỷ 189 triệu đồng đạt 10,03% kế hoạch vốn năm 2024. Việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân được quan tâm; trong đó cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nhà ở  và tài sản gắn liên với đất cho 13 hộ gia đình, cá nhân. Các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn diễn ra sôi nổi. Huyện Lắk là đơn vị đăng cai đã phối hợp tổ chức thành công hội thao công chức viên chức khối Đảng tỉnh Đắk Lắk thành công; công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tại cuộc họp, các thành viên UBND huyện đã tập trung thảo luận một số vấn đề cần tháo gỡ như:  UBND các xã Nam Ka, Ea R’Bin nêu một số khó  khăn tại địa phương đặc biệt là tình trạng hút cát lưu vực sông Krông Nô đi qua địa bàn 02 xã này gây sạt lở đất sản xuất của người dân; xã Buôn Triết cũng nêu khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đối với việc mở rộng nâng cấp trưởng TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Buôn Triết; UBND xã Đắk Liêng đã nêu rõ một số khó khăn, các giải pháp giảm nghèo bền vững, cần có nhiều chính sách hỗ trợ người dân cải thiện đời sống nâng cao thu nhập từ đó đưa xã sớm về đích nông thôn mới…

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần  có đề nghị với UBND tỉnh nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 27 đi qua địa bàn huyện Lắk có trọng tâm; trọng điểm; việc phát triển du lịch huyện Lắk cần có những giải pháp cụ thể, bố trí kinh phí để bảo tồn, duy tu các di tích, danh lam thắng cảnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; Tăng cường công tác Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nguồn vốn, dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; tiếp tục triển khai công tác quản lý môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước trên địa bàn huyện;…

 H Yur Je