Họp UBND huyện đánh giá nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng An ninh 6 tháng năm 2024

Sáng ngày 5/6, UBND huyện tổ chức họp thành viên Ủy ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Võ Thành Huệ – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp trong 6 tháng năm 2024 tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt 1.415/3.150 tỷ đồng, đạt 44,9% so với kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người (theo giá thực tế) ước đạt 18,5 triệu đồng/người. Tổng diện tích gieo trồng đạt 26.413 đạt 91,5% KH năm. Tổng sản lượng cây lương thực cây có hạt đạt 47.279 đạt 37,91% KH. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 21.780 triệu đồng, đạt 47,05% KH. Toàn huyện hiện tại có 18/41 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3,1% (KH 3 – 3,5% trở lên). Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định; công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND huyện đã tập trung thảo luận một số vấn đề cần tháo gỡ như: UBND xã Đắk Liêng đã nêu rõ một số khó khăn, các giải pháp giảm nghèo bền vững, cần có nhiều chính sách hỗ trợ người dân cải thiện đời sống nâng cao thu nhập từ đó đưa xã sớm về đích nông thôn mới; 6 tháng đầu năm chưa có thôn, buôn văn hoá ra mắt lần đầu cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; toàn huyện đạt được thêm tiêu chí xây dựng nông thôn mới so với cuối năm 2023, vì vậy các địa phương cần phấn đấu hết năm tăng thêm 09 tiêu chí nông thôn mới để đạt kế hoạch đề ra. Chương trình 1719 gặp khó khăn trong công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho người dân;…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trọng tâm, trọng điểm chú trọng chuẩn bị tốt công tác diễn tập phòng thủ dân sự huyện; Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Xử lý triệt để việc chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường tại TDP 4, thị trấn Liên Sơn; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nguồn vốn, dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024; đẩy mạnh công tác cái cách hành chính; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; tiếp tục triển khai công tác quản lý môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước trên địa bàn huyện;…

H Yur Je