Họp thành viên Ban Tổ chức Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV năm 2024

Chiều ngày 4/6/2024, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Lắk lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp để thống nhất các nội dung triển khai tổ chức đại hội vào ngày mùng 9 và 10/6/2024.

Tại cuộc họp các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Lắk năm 2024 đã thống nhất một số nội dung quan trọng trong  việc tổ chức một số hoạt động phụ trợ tại đại hội như trưng bày các sảm phẩm truyền thống đặc trưng, sảm phẩm OCOP của huyện Lắk; thống nhất các tiết mục văn nghệ diễn ra tại Đại hội, việc trang trí khánh tiết tại đại hội bảo đảm trang trọng, ý nghĩa; Chú trọng công tác tiếp đón đại biểu ở xa chu đáo; Đối với việc chiếu phim tư Liệu về Quần đảo Hoàng Sa – Trường sa cần có Thông báo rộng rãi để bảo đảm việc chiếu phim tư liệu có sức lan toả rộng rãi.

Cuộc họp đã đi đến thống nhất giao nhiệm vụ cho Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện chủ động thực hiện video phụ vụ Đại hội; công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, văn nghệ chào mừng đại hội; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chú trọng phối hợp để tổ chức trưng bày thành công các gian hàng truyền thống; sản phẩm OCOP của huyện nhà. Huyện Đoàn chuẩn bị tốt nội dung Đoàn thiếu nhi chúc mừng Đại hội, chú trọng trang phục của các em phải đúng trang phục truyền thống của dân tộc mình… Mọi công tác chuẩn bị đến này đã và đang tích cực được triển khai tạo không khí phấn khởi để chào mừng ngày hội của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2024.

H Yur Je