Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 26/5, Hội Nông dân huyện Lăk tổ chức hội nghị thực hiện quy trình nhân sự đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Quang Dũng – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Hội Nông dân huyện thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện khoá XII, Nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó số lượng đại biểu Ban chấp hành khóa mới là 23 đồng chí

Đề án Ban thường vụ Huyện Hội đã xây dựng Ban Chấp hành khoá XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý; kết hợp giữa tiêu chuẩn và cơ cấu. Đảm bảo hài hòa các độ tuổi, có sự kế thừa và phát triển, tạo sự chuyển biến về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào thi đua yêu nước của hội viên, nông dân. “Những đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khoá XII đều là những cán bộ, hội viên tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, trình độ, uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết tạo sức mạnh trong các cấp Hội để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu thực hiện theo 5 bước quy trình nhân sự Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục hoàn thiện các văn kiện, tài liệu và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lăk nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Văn Thắng