Hội nghị gặp mặt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lắk

Sáng 31/1, UBND huyện đã tổ chức hội nghị gặp mặt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện Công an huyện; UBMTTQVN huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và 76 người có uy tín trên địa bàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã thông báo một số thành tựu nổi bật trong việc phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của huyện Lắk năm 2023. Qua đó người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lắk đã đạt được trong năm qua. Tại hội nghị các đại biểu người có uy tín trên địa bàn huyện cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động chống phá, chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch, tham gia xây dựng buôn làng văn hoá, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc…

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Anh Tú – Phó chủ tịch UBND huyện đã biểu dương người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua đã góp phần vào sự phát triển của huyện nhà. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy vai trò là tấm gương sáng, là thước đo chuẩn mực cho người dân và cộng đồng học tập, noi theo; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần xây dựng huyện Lắk càng càng phát triển.

Tại hội nghị đã trao tặng 58 suất quà của Uỷ ban Dân tộc Trung ương và trao tặng 76 suất quà của UBND huyện Lắk cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 18 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

 H Yur Je