Hội nghị Cán bộ Công chức lao động Công đoàn cơ sở huyện Ủy năm 2024

Chiều 18/01, Công đoàn cơ sở Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức lao động năm 2024 nhằm tổng kết hoạt động cơ quan Huyện ủy và công đoàn cơ sở Huyện ủy năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Thủ trưởng cơ quan Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Nam – HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

Trong năm 2023, các cơ quan, tham mưu giúp việc của Huyện ủy đã không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Văn Phòng Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, thẩm định các tài liệu văn bản, báo cáo cho các cuộc họp của Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy. Ban Tổ chức Huyện ủy chú trọng công tác phát triển đảng viên đã kết nạp 120 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 104% nghị quyết; tham mưu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt giữ nguyên quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, 2025-2030, 2026-2031 các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; phê duyệt ra soát bổ sung quy hoạch năm 2023; thực hiện công tác cán bộ. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp sưu tầm, biên soạn, xuất bản kỷ yếu các kỳ đại hội Đảng bộ huyện Lắk, lịch sử Đảng bộ xã Đắk Phơi giai đoạn 1945-2020 và Đảng bộ xã Buôn Tría giai đoạn 1945-2022; Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trao kinh phí hỗ trợ cho 61 đảng viên và quần chúng Nhân dân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 500 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác. Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện mở được 32 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở được 44 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của đảng các cấp; UBKT Huyện ủy trong năm đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023; kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng trực thuộc gắn với 4 đảng viên là cấp ủy viên; giám sát đối với 3 tổ chức đảng trực thuộc gắn với 5 đảng viên là cấp ủy viên, đạt 100%; tiếp nhận, xử lý 6 đơn tố cáo, đã chuyển các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền 5 đơn, 1 đơn mới tiếp nhận đang xem xét, giải quyết. Ban Dân vận Huyện ủy đã thành lập đoàn phát động quần chúng tuyên truyền đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc tại 76 buôn; tổ chức được 4 đợt phát động quần chúng tại 83/109 thôn, buôn, tổ dân phố; thành lập 4 đoàn kiểm tra, 2 đoàn giám sát hoạt động ở các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện;…

Các hoạt động phong trào, Công đoàn cơ sở Huyện uỷ năm 2023 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công đoàn luôn tích cực chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng chính trị. 100% đoàn viên đều được tham gia các hội nghị học tập các nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Các hoạt động phong trào như đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, ủng hộ bão lụt, hiến máu nhân đạo được 100% đoàn viên hưởng ứng thực hiện…

Phát huy những kết quả đã đạt được, tại hội nghị Công đoàn cơ sở Huyện ủy đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024 thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, tiêu chí như: Phấn đấu 100% đoàn viên Công đoàn tham gia học tập nghị chương trình, quy định, kết luận của Đảng các cấp và của Công đoàn các cấp; 100% đoàn viên Công đoàn tham gia các phong trào: Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp phát động và tổ chức; 100% đoàn viên Công đoàn thực hiện nghiêm túc tác phong, lề lối làm việc; 100% đoàn viên Công đoàn hưởng ứng tích cực phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp” do các cấp phát động; 100% đoàn viên Công đoàn tham gia đóng góp các quỹ do các cấp phát động đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu được giao; Phấn đấu 90% đoàn viên Công đoàn cuối năm được cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng đáng giá, nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở Huyện ủy cuối năm 2024 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;…

Kết luận tại hội nghị Đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Thủ trưởng cơ quan Huyện ủy đề nghị: các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ tăng cường đoàn kết, thống nhất, tích cực tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đã đề ra. Đồng thời tích cực hưởng ứng thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện. Đối với CĐCS Huyện uỷ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục xây dựng các tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng là người đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động.

Nhân dịp này, Công đoàn cơ sở Huyện ủy đã khen thưởng cho 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2023./.

Văn Hoan