Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đến học tập kinh nghiệm tại huyện Lắk

Sáng ngày 17/11, Đoàn công tác của Đại biểu người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai do ông Ksor Suy – Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, đã đến thăm, học tập kinh nghiệm tại huyện Lắk. Tiếp đón đoàn về phía huyện Lắk có ông Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; ông Y Săn Ayun – Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; ông Nguyễn Anh Tú – Phó chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng ban của huyện.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Lắk, ông Nguyễn Anh Tú – Phó chủ tịch UBND huyện đã giới thiệu khát quát về tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Qua đó đã trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong công tác giảm nghèo. Về phía huyện Ia Pa ông Ksor Suy – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết trong 9 tháng năm 2023, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Ia Pa có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng – an ninh  được giữu vững. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp toàn huyện đạt 195,3 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010) bằng 82,9% so với kế hoạch và bằng 120,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là công nghiệp ngoài quốc doanh. Tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện hơn 17,7 tỷ đồng, đạt 90% dự toán Tỉnh giao và bằng 83% dự toán HĐND huyện giao. Trên địa bàn huyện hiện có hơn 35 người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là những tấm gương luôn phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước….

Thông qua buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm, ông Ksor Suy – Phó Chủ tịch UBND huyện bà tỏ, đây sẽ là cơ sở để huyện IaPa có sự chọn lọc và vận dụng linh hoạt để phát huy vai trò của các già làng người uy tín trong vùng đồng bào DTTS trong thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương./.

 H Yur Je