Đoàn công tác của thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đến trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo tại huyện Lắk

Đoàn công tác của UBND Thị xã Gò Công do ông Nguyễn Hùng Dũng – Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Gò Công làm trưởng đoàn vừa đến thăm và làm việc với huyện Lắk. Đón tiếp đoàn UBND thị xã Gò Công có ông Nguyễn Anh Tú –  Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk và lãnh đạo các phòng ban ngành của huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc ông Nguyễn Hùng Dũng – Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thị xã Gò Công cho biết: hiện tổng dân số của Thị xã Gò Công có trên 151.930 người với 12 đơn vị hành chính cấp xã, thu nhập quân đầu người đạt trên 66 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,04% tổng dân số. Thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 27/4/2022 của Tỉnh uỷ Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng thị xã Gò Công trở thành “thành phố Gò Công vào năm 2025”, Thị xã đang rất chú trọng công tác giảm nghèo để thực hiện đạt tiêu chuẩn giảm nghèo của địa phương….

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện Lắk đã giới thiệu khái quát về huyện nhà và trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm của huyện trong việc thực 03 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện Lắk còn cao, chiếm 25,21% tổng số dân. Vì vậy trong thời gian qua huyện chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức phiên giao dịch việc làm tại huyện; đẩy mạnh hỗ trợ người lao động xuất khẩu lao động hoặc đi làm công nhân tại các công ty có uy tín; tích cực triển khai các dự án như: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi… để hỗ trợ người dân thoát nghèo.

Thông qua buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm, là cơ sở để Đoàn công tác của Thị xã Gò Công và UBND huyện Lắk có sự chọn lọc và vận dụng sáng tạo linh hoạt các phương án, giải pháp trong thực hiện công tác giảm nghèo, để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo phù hợp với địa phương mình.

H Yur Je