Đảng Uỷ xã Nam Ka tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Huyện uỷ, Văn phòng huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam xã và các Hội, đoàn thể xã; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các chi bộ trực thuộc.

Trong năm 2023, Đảng uỷ xã Nam Ka đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023, tổ chức triển khai quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của địa phương. Cụ thể: các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy được các cơ quan, chi bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ đề ra; các chỉ tiêu nhiệm vụ của Huyện ủy, các cơ quan cấp trên được quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Tổ chức tốt công tác triển khai học tập các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Lãnh đạo UBND xã kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã và các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành đạt 15/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết HĐND đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 66 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 19,7 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 109 triệu đồng, đạt 100% KH. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận nhằm đảm bảo hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Dân vận huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Nam Ka đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị Đảng ủy xã Nam Ka tiếp tục lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã cần sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo; Lãnh đạo thực hiện các nội dung đột phá, UBMTTQVN và các hội, đoàn thể xã bám giao ước thi đua của cấp trên. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ; quan tâm giải quyết chế độ chính sách người có công với cách mạng, các hộ nghèo trên địa bàn xã; công tác giáo dục, y tế cần được quan tâm hơn nữa. Đồng thời, tăng cường giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.

Huy Bình