Đảng uỷ xã Krông Nô tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ xã Krông Nô vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đảng bộ xã khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng đảng huyện uỷ cùng một số ban ngành của huyện. lãnh đạo Đảng uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ VN và các ban, ngành, đoàn thể xã cùng các đồng chí Bí thư chi bộ trực Đảng bộ thuộc xã.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng uỷ xã đã báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Krông Nô khoá VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Krông Nô đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và xác định trọng tâm trong cơ cấu kinh tế là: Nông – lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và thương mại – Dịch vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, xây dựng và nhân rộng một số mô hình điển hình như mô hình trồng sầu riêng và các loại cây ăn trái khác xen canh với cây cà phê cho hiệu quả kinh tế cao, đồng thời kết hợp với chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm ngày càng được mở rộng và phát triển. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt trên 90% chỉ tiêu Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt 26,8 triệu đồng/người/năm đến năm 2022 đạt 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 25,41%, năm 2022 giảm xuống còn 18,76%. Đến năm 2022 xã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền…

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 05 của Đảng bộ huyện Lắk về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, UBMTTQ xã đã phối hợp với các ban ngành tổ chức tuyên truyền vận động đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn 13 buôn. Đến nay, bà con nhân dân đã thực hiện trồng 8.985 cây ăn quả các loại cải tạo vườn tạp nhằm tăng thu nhập cho gia đình. Trong đó có 1.427 cây sầu riêng, 3.846 cây mít thái, 1.242 cây dừa xiêm, 300 cây bơ, 1.585 cây mãng cầu, 420 cây cau, 115 cây nhãn, 50 cây vải…cấp uỷ, chính quyền tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, thôn buôn tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trồng và chăm sóc nhiều loại hoa trong trụ sở Đảng uỷ, UBND xã, trường học và khuôn viên các hộ gia đình thiết thực hưởng ứng Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ huyện khoá XV.

Hội nghị cũng đã kiểm điểm nghiêm túc, đánh giá những hạn chế, tồn tại và lắng nghe các ý kiến, trao đổi về giải pháp tăng cường, nâng cao công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Hyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Krông Nô trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra; đặc biệt xác định các nhiệm vụ cụ thể để phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân; chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra…

Huy Bình