Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV – năm 2024

Trong 02 ngày, từ ngày 9 – 10/6, Huyện Lắk đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV, năm 2024.

Tham dự đại hội  có đồng chí H Kim Hoa B’Ja – UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh. Đồng chí Nguyễn Kính – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV.  Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí thư huyện uỷ; đồng chí  Đào Thị Thanh An – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội; đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện; các đồng chí là lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện qua các thời kỳ  và 150 đại biểu là người đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Đại hội lần này nhằm đánh giá những kết quả, phong trào thi đua lao động, học tập, sáng tạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- văn hoá- xã hội – quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 – 2024. Tính đến thời điểm hiện nay Huyện Lắk có hơn 78.000 dân, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 66,45%. Trong những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của quân và dân các dân tộc trong huyện, được sự quan tâm của Đảng và cấp uỷ chính quyền địa phương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, VHXH, quốc phòng an ninh được giữ vững, bản sắc văn hóa các dân tộc được sưu tầm, bảo tồn và phát huy. Huyện Lắk có 24 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ số hộ nghèo toàn huyện là 20,95%; hộ cận nghèo là 16,77%; trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 90,74%, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số chiếm 82,65%. Đến nay, huyện Lắk không còn là huyện nghèo của tỉnh Đắk Lắk. Giai đoạn từ năm 2019 – 2024, nhiều chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã được triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả.

Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó giai đoạn 1 từ 2021-2025, huyện Lắk được phân bổ tổng kinh phí hơn 241 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ học nghề… Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng,giai đoạn này đã đào tạo nghề cho 869 lao động nông thôn và giải quyết việc làm cho khoảng 3.200 hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn. Qua đó đã tạo sinh kế cho người lao động, đặc biệt là hộ nghèo có việc làm, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2019-2023 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS đến cuối năm 2023 giảm được 17,1% so với năm 2019. Hệ thống chính trị nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng luôn được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm, củng cố; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên là người DTTS ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, với 337 người (chiếm tỷ lệ 27,74%)…

Trước những kết quả đó nhiều đại biểu tham dự đại hội cũng bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng khi đời sống của dân tộc ngày càng được đổi thay và mong muốn Đảng và nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc, tạo cơ chế chính sách để các dân tộc thiểu số trong huyện ngày các phát triển hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội Đồng chí Nguyễn Kính – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Lắk trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc 5 năm qua (2019 – 2024). Đồng thời, đề nghị đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện huyện tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Ra sức thi đua hăng hái học tập lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu một cách chính đáng; xứng đáng với truyền thống quý báu từ ngàn đời nay của đồng bào các dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Long – Bí Thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024 tiếp tục khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là những việc làm cụ thể, sáng tạo trong mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, vì sự phát triển đi lên của huyện.

Tại đại hội, BCH Đảng bộ huyện Lắk đã trao tặng Bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV, năm 2024. Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Lắk đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững” thay mặt cho đồng bào các DTTS huyện, toàn thể Đại hội cũng bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm đạt từ 3 đến 3,5%; giảm dần khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các dân tộc, các vùng; 100% người dân có điện sinh hoạt, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; xoá nhà tạm; 100% nhựa hóa và bê tông hóa đường liên xã, liên thôn; phấn đấu giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn; đảm bảo môi trường sinh thái, xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đại hội nhất trí bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV năm 2024.  Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ IV cũng đã đọc quyết tâm thư của Đại hội với mục tiêu tạo điều kiện, cơ chế chính sách tốt nhất để đồng bào các DTTS tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, từng bước làm giàu chính đáng góp phần xây dựng huyện Lắk ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Lắk tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 43 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019 – 2024.

H Yur + Văn Hoan