Ban Dân vận huyện Uỷ phát động quần chúng tại xã Nam Ka

Sáng ngày 14/9, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy, Chính quyền xã Nam Ka, tổ chức phát động quần chúng tại buôn Krái và buôn Buốc xã Nam Ka. Tham gia buổi phát động, tại nhà Văn hoá cộng đồng buôn Krái, đoàn do bà Nguyễn Thị Bích – Chủ tịch Hội LHPN huyện làm trưởng đoàn, cùng đại diện Hạt kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka, trưởng đại diện các ban ngành, đoàn thể của xã, ban tự quản, già làng uy tín của buôn. Tại nhà Văn hoá cộng đồng buôn Buốc, đoàn do ông Y’ Hiếu H’môk – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo, đại diện các ban ngành, đoàn thể của xã, ban tự quản buôn.

Tại buổi phát động, Đại diện Đảng ủy, Chính quyền địa phương cũng đã thông tin đến người dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; công tác phát triển, bảo vệ rừng; những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của xã thời gian qua. Đoàn công tác của Ban Dân vận Huyện uỷ đã tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 02 ngày 13/10/2020 về “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lăk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk vào năm 2030″ và Nghị quyết số 05 ngày 05/3/2021 về “ Lãnh đạo, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giai đoạn 2021-2025” của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lăk khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, chính trị trên địa bàn. Tuyên truyền cho bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, chia rẽ, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đại diện Đảng ủy, Chính quyền địa phương cũng đã thông tin đến người dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; công tác phát triển, bảo vệ rừng; những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của xã thời gian qua. Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện và Ban QLRĐD Nam Ka tuyên truyền đến bà con nhân dân các vấn đề liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng – phòng chống cháy rừng; không khai thác lâm sản trái phép; nghiêm cấm các hành vi mua bán đất rừng, lấn chiếm rừng trái phép…nhằm giúp Nhân dân nắm bắt hiểu rõ thêm về những quy định của pháp luật về lĩnh vực này.

Thông qua buổi tuyên truyền, vận động nhằm góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật, am hiểu về các chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với người dân. Đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.

Huy Bình