Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình tổng thể Cải cách Hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì.Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có đồng chí Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu huyện Lăk, hội nghị do đồng chí Võ Thành Huệ, UVBTV, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì.

Theo báo cáo tại Hội nghị, quá trình thực hiện CCHC thời gian qua gắn với triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 – 2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Từ năm 2015 đến nay, các bộ, ngành đã có khoảng 461 mô hình, sáng kiến CCHC; các tỉnh có khoảng 6.124 mô hình, sáng kiến CCHC, trung bình mỗi năm, mỗi tỉnh có hơn 16 mô hình, sáng kiến. Trong 10 năm qua, CCHC đã được triển khai đồng bộ trên tất cả 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính. Bên cạnh đó, một loạt chỉ số của Việt Nam được các cơ quan, tổ chức quốc tế đánh giá có sự cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng ở năm 2019 so với năm 2011. Về Chỉ số Chính phủ điện tử, năm 2020 Việt Nam xếp ở vị trí thứ 86/193 quốc gia, tăng 2 bậc so với năm 2018 và đã duy trì tăng hạng liên tục từ năm 2014 đến nay. Về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, năm 2019, Việt Nam xếp vị trí 67/141 quốc gia và nền kinh tế, tăng 10 bậc so với năm 2018, mức tăng cao nhất trên thế giới trong năm qua.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Phải lấy kết quả Chỉ số CCHC hằng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính là tiêu chí đánh giá năng lực, trách nhiệm người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương một cách công khai, minh bạch. Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần tăng cường giải quyết, gắn với kiểm soát, đánh giá, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý và xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ cho việc triển khai phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số…

Vy Thuỷ – Văn Thắng