Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2023

Dự lễ bế giảng có ông Nguyễn Xuân Hoản – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị; đại diên lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; cán bộ, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và 44 học viên là các đảng viên dự bị đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ.

Trong thời gian học tập 07 ngày các học viên đã được các giảng viên truyền đạt học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề chính và 02 chuyên đề bổ sung theo đúng nội dung chương trình đề ra. Qua đánh giá chất lượng lớp học của Ban giám đốc trung tâm chính trị huyện, trong quá trình học tập các học viên đã khắc phục khó khăn, tự giác chấp hành nội quy, đảm bảo giờ giấc, tập trung nghe giảng, ghi chép, trao đổi, thảo luận và nắm được những kiến thức cơ bản của chương trình. Kết thúc khóa học có 100% học viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu. Trong đó có 52% học viên đạt loại giỏi và 39% học viên đạt loại khá.

Phát biểu tại lễ bế giảng ông Nguyễn Xuân Hoản – UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Chính tri huyện đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; đồng thời, đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về địa phuơng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại lễ bế giảng Trung tâm Chính trị huyện đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và tặng giấy khen cho 05 học viên đạt thành tích cao trong học tập.

Xuân Thái