Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I/2021

Sáng 20/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lắk bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1/2021. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy; văn phòng huyện ủy; lãnh đạo Phòng Nội Vụ Huyện và 65 học viên là đảng viên dự bị của 18 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1/2021 được tổ chức từ ngày12 – 20/4, Các học viên đã được học tập và rèn luyện, nâng cao kiến thức hiểu biết về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạnh Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nguyên tác tổ chức, hoạt động của Đảng ở cơ sở … Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó 18 học viên đạt loại giỏi chiếm 27,6%; có 14 học viên đạt loại khá chiếm 21,5% và 33 học viên đạt loại trung bình  chiếm 51% .

Qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị này, các đảng viên mới sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện bản thân, tư tưởng đạo đức lối sống. Gắn lý luận với thực tiễn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCSVN.

Nhân dịp này, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lắk đã cấp giấy chứng nhận cho 65 học viên hoàn thành khóa học và trao giấy khen cho 7 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Văn Hoan