Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12 BCH trung ương

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Tuyên Bí thư Huyện ủy chủ trì khai mạc và bế mạc hội nghị, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN; trưởng các ban ngành, đoàn thể, bí thư, chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, Đồng chí Bùi Trong Nghĩa Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo nhanh những nội dung cơ bản kết quả của Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, cho biết trong bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với 207 đại biểu tham dự hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư đã giải quyết khối lượng lớn công việc. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện, báo cáo, đề án; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên T.Ư, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và xem xét, quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; thảo luận về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư.

Ban Chấp hành T.Ư Đảng thảo luận, cho ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý. Bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên UBKT kiêm chức, Ủy viên UBKT lần đầu, lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí ứng cử đại biểu HDND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. Bảo đảm quy trình công tác nhân sự theo quy định của Đảng./.

          XUÂN TIỆP –  VY THỦY