Ban Dân vận Huyện ủy phát động quần chúng tại xã Đăk Phơi

Sáng ngày 8/3, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy, Chính quyền xã Đăk Phơi tổ chức phát động quần chúng tại 3 buôn Pai Ar, Liêng Ông và buôn Liêng Keh xã Đăk Phơi. Cùng tham dự có đại diện hội Nông dân huyện, phòng Nội vụ huyện, Ban Quản lý Rừng Lịch sử – văn hoá môi trường hồ Lăk và đông đảo bà con nhân dân của 3 buôn.

Buổi phát động, tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 02 ngày 13/10/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lăk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk vào năm 2030″ và Nghị quyết số 05 ngày 05/3/2021 về “ Lãnh đạo, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giai đoạn 2021-2025” của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lăk khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền bà con giữ gìn dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo an toàn trật tự trong những ngày diễn ra Lễ cũng bến nước trên địa bàn xã; công tác quản lý đất đai, các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chăm sóc, bảo vệ rừng, tuyên truyền cho bà con đề cao cảnh giác với các hoạt động lười đảo trên mạng, tín dụng đen…

Đây là đợt phát động quần chúng lần thứ nhất trong năm 2023 trên địa bàn huyện. Nhằm từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức các vấn đề kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; củng cố niềm tin, nâng cao ý thức chấp hành của người dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Văn Thắng