Ban CHQS huyện tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Mừng đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng” năm 2020

Tham gia lễ phát động có lãnh đạo và cán bộ, Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp BCHQS huyện, Bí thư đảng uỷ, Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trên đị bàn huyện; Ban chỉ huy quân sự khối cơ quan Đảng đoàn thể, chính quyền.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra trong thời gian 30 ngày từ ngày 03/01 – 03/02/2020  với các nội dung, chỉ tiêu thi đua như: Vững chắc về ý chí, vững chắc niềm tin; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng và vui xuân đón tết Cánh tý 2020.

Thông qua đợt thi đua cao điểm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua; làm cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, khắc phục khó khăn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong không khí đoàn kết, háo hức, đại diện  lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện và Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn và khối dân quân tự về khối cơ quan Đảng đoàn thể, chính quyền  đã ký kết giao ước thi đua cao điểm” Mừng Đảng Mừng xuân, ra quân quyết thắng”  với quyết tâm hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua đã đề ra trong năm 2020.

Xuân Thái