Ban chỉ huy quân sự huyện Lắk tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2021

Ban chỉ huy quân sự huyện vừa tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2021 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”.

Tại buổi lễ, Thượng tá Hoàng Trung Kiên – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đã quán triệt kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2021, thông báo nhanh tình Quốc phòng an ninh trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh,  đồng thời quán triệt  cán bộ chiến sỹ, Ban chỉ huy quân sự huyện làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt  và tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện đúng đủ nội dung theo kế hoạch. Tập trung nâng cao năng lực tham mưu, chất lượng tổng hợp trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng, thuần thục kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, xây dựng lễ tiết tác phong chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của cán bộ, chiến sỹ; nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao cho cán bộ chiếm sỹ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; huấn luyện trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Thượng tá Phạm Tuấn Anh  – Chính trị viên Ban CHQS huyện thông qua nội dung phát động phong trào thi đua, nội dung phát động thi đua với chủ đề “Lực lượng vũ trang huyện huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng”.  Thời gian phát động đợt thi đua từ ngày 1/3- 31/12/2021, với một số nội dung chủ yếu như:        Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy đối với công tác huấn luyện; xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ phấn đấu, tính tự giác của cán bộ, chiến sỹ trong huấn luyện; phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, lực lượng, phương tiện trong các cơ quan đơn vị tham gia tích cực vào quá trình huấn luyện. Bảo đảm 100% chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thị trấn đủ khả năng thực hành huấn luyện theo phân cấp; 75% chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, cơ quan tổ chức huấn luyện đạt khá trở lên. Quyết tâm hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, phấn đấu quân số tham gia huấn luyện đạt 100%, phấn đấu kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dự bị động viên, dân quân tự vệ có 100% đạt yêu cầu; trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi….

Sau nội dung phát động phong trào thi đua, đại diện các đơn vị tham gia đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua năm 2021 “ Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”../.

 H Yur Je