Ban chỉ huy quân sự huyện Lắk chi trả chế độ 1 lần theo quyết định của thủ tướng chính phủ

Sáng ngày 13/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng và thân nhân đối tượng hưởng chế độ chính sách 1 lần theo Quyết định số 62 và Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt chi trả lần này có 32 đối tượng được chi trả chế độ trợ cấp 1 lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 64,5 triệu đồng. Trong đó, chi trả cho 19 đối tượng hưởng chế độ chính sách 1 lần, theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và chi trả cho 13 đối tượng theo quyết định số 49 về chế độ chính sách đối với đối tượng Dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. BCH Quân sự huyện cũng đã cấp giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến cho 03 đối tượng.

Việc chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng và thân nhân các đối tượng đã tham gia chiến tranh giải phóng đất nước là nguồn động viên to lớn để họ tiếp tục phát huy tinh thần “Bộ đội cụ Hồ” gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ tổ quốc trong thời bình. Thể hiện sự quan tâm, ghi nhớ, tri ân của Đảng, Nhà nước ta đối với các thế hệ cha anh đã có những công lao, cống hiến, đóng góp to lớn của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hoà bình, hạnh phúc của nhân dân. Ông Phạm Hiện người được nhận chế độ 1 lần theo  quyết định 62 chia sẻ.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chi trả chế độ 1 lần theo các Quyết định số 62 và Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn một số khó khăn. Trung tá Niê Lê Anh Y Tuấn – Chính Trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết.

 H Yur Je