Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia của huyện họp đánh giá bỏ phiếu đề nghị công nhận xã văn hoá

Để có cơ sở vững chắc, bảo đảm các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Buôn Tría năm 2020. Vừa qua Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Hoản – Quyền Chủ tịch UBND huyện. Tại cuộc họp đã thông qua các báo cáo quan trọng về kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới cũng như kết quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Buôn Tría.

Qua thời gian triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới từ 2016 đến 2020 của xã buôn Tría, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Huyện uỷ, UBND huyện, sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các đoàn thể địa phương và có sự đồng thuận cao của người dân xã Buôn tría, đến thời điểm hiện tại xã Buôn Tría đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới cụ thể có 17/19 tiêu chí đạt số điểm 89,5%, còn lại 02 tiêu chí đạt số điểm 10,5%. Với kết quả này Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện đã đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành và của cán bộ, nhân dân xã Buôn Tría trong thời gian qua, đồng thời thống nhất cao bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thẩm định xét công nhân xã Buôn Tría là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Ban chỉ đạo cũng đề nghị chính quyền xã Buôn Tría từ giờ đến cuối năm 2020 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng ban tham mưu của huyện đẩy nhanh phấn đấu hoàn thành các nội dung, chương trình, chỉ tiêu các tiêu chí về xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng, nghĩa trang của xã và khu vực bãi rác thải đảm bảo đúng theo quy chuẩn trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới quốc gia đã được Thủ tướng chính phủ ban hành.

Xuân Thái