Khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan huyện năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 151 ngày 25/01/2024 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện về công tác quân sự, quốc phòng năm 2024, sáng 02/4/2024 lực lượng tự vệ khối cơ quan huyện tổ chức lễ khai mạc huấn luyện năm 2024.

Trong thời gian 7 ngày từ 2-10/4/2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huấn luyện cho 57 chiến sĩ tự vệ 03 khối gồm: Tự vệ khối Đảng, Tự vệ khối Chính quyền và Tự vệ Trung tâm Y tế huyện gồm các nội dung: thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Huấn luyện điều lệnh đội ngũ và tập 3 bài bắn bằng súng Tiểu liên AR15…

Qua đợt huấn luyện nhằm giúp cho tự vệ khối các cơ quan huyện nắm được chức trách, nhiệm vụ và một số quan điểm, nội dung cơ bản về công tác quân sự địa phương, thực hành huấn luyện những nội dung cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật của dân quân tự vệ và cách sử dụng một số loại vũ khí, qua đó chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong cơ quan và trên địa bàn.

Kết thúc đợt  huấn luyện sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật để đánh giá kết quả huấn luyện.

Văn Thắng