Hội nghị rút kinh nghiệm công tác diễn tập chiến đấu cấp xã và tổng kết hội thi xây dựng quản lý nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn gắn với mô hình sản xuất

Sáng ngày 23/8, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Lắk đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và tổng kết hội thi xây dựng quản lý  nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn thống nhất, nề nếp, có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, mô hình tăng gia sản xuất có hiệu quả của Tiểu đội dân quân thường trực năm 2023. Đồng chí Võ Ngọc Tuyên – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện và đồng chí Võ Thành Huệ – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức hội thi đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhận xét kết quả chuẩn bị và thực hành diễn tập trong khu vực phòng thủ năm 2023. Theo đó ngay sau khi có Chỉ thị, Nghị quyết của Huyện uỷ, Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2023, Đảng uỷ các xã đã họp ban hành Nghị quyết lãnh đạo và các văn bản liên quan; tích cực chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ công tác diễn tập; đối với việc thực hành diễn tập các đơn vị đã trải qua 02 giai đoạn gồm: giai đoạn 01 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Kết quả diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 xã Yang Tao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xã Bông Krang hoàn thành tốt nhiệm vụ và xã Krông Nô hoàn thành khá nhiệm vụ.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những mặt còn tồn tại hạn chế để nghiêm túc rút kinh nghiệm trong các năm tiếp theo như: Một số đơn vị chưa chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ cho diễn tập; chưa tích cực liên hệ các ngành dọc như Huyện uỷ, UBND huyện, UBMTTQVN và các đoàn thể để được hướng dẫn xây dựng các văn kiện phù hợp với từng ngành; một số văn kiện chưa có tính bán sát với tình hình thực tế tại địa phương…

Tại hội nghị cũng đã tổng kết hội thi Xây dựng quản lý  nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn thống nhất, nề nếp, có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, mô hình tăng gia sản xuất có hiệu quả của Tiểu đội dân quân thường trực năm 2023. Đây là hội thi nhằm đánh giá công tác xây dựng chính quy trụ sở làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy trong triển khai, công tác hậu cần ngày càng phát triển đi vào nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ tại các xã, thị trấn. Kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải nhất cho doanh trại được đầu tư xây dựng cơ bản xã Đắk Phơi và giải nhì đơn vị thị trấn Liên Sơn. Đối với doanh trại chưa được đầu tư xây dựng cơ bản giải nhất thuộc về xã Ea Rbin. Nội dung vườn tăng gia sản xuất có hiệu quả giải nhất thuộc về Tiểu đội dân quân thường trực xã Đắk Phơi.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Lắk đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023, UBND huyện Lắk đã khen thưởng 04 tập thể đạt thành tích cao tại hội thi Xây dựng quản lý  nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn thống nhất, nề nếp, có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, mô hình tăng gia sản xuất có hiệu quả của Tiểu đội dân quân thường trực năm 2023.

 H Yur Je