Hội nghị sơ kết công tác Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Hiện nay, 100% UBND các xã, thị trấn đã có Internet băng thông rộng, cáp quang đã kết nối đến trung tâm các xã, thị trấn. Các doanh nghiệp viễn thông tập trung phát triển hạ tầng băng rộng cố định, di động, tăng cường phát triển thuê bao băng rộng cố định tới hộ gia đình. Mở rộng, nâng cao chất lượng vùng phủ sóng 4G trên phạm vi toàn huyện; 100% các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử, tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 96%. Ứng dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước của huyện. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát 90 chứng thư số, trong đó có 65 chứng thư số cá nhân, 25 chứng thư số của cơ quan, tổ chức; 39 SIM PKI ký số trên các thiết bị di động cho lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được duy trì hoạt động ổn định. Đến nay đã cung cấp được 312 TTHC cấp huyện và xã. Từ ngày 14/12/2022 đến ngày 14/6/2023, tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết qua hệ thống iGate của huyện là 5.728 hồ sơ, đạt tỷ lệ 69,77%. Trong đó, Dịch vụ công trực tuyến một phần: 187 hồ sơ; Dịch vụ công trực tuyến toàn trình 126 hồ sơ; 90/90 doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã triển khai nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 100%; Các cơ sở giáo dục đã ứng dụng phần mềm quản lý trường vào dạy và học; đã triển khai Hệ thống quản lý về thông tin tiêm chủng Quốc gia tại Trung tâm Y tế huyện và 11 Trạm Y tế các xã, thị trấn; 11/11 Trạm y tế cấp xã đã triển khai phần mềm quản lý y tế cơ sở; Tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh sử dụng căn cước công dân để tra cứu khám chữa bệnh BHYT đạt 100%;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, đóng góp ý kiến về giải pháp để tháo gỡ và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tú – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số đề nghị các thành viên ban chỉ đạo cần chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo hướng thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị của địa phương về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể; Bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của huyện. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước; Đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống đánh giá hài lòng của người dân tại Bộ phận một cửa huyện; Tổ chức tập huấn về ứng dụng CNTT, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện; Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của Tổ Công nghệ số tại cộng đồng trên địa bàn huyện; Các thành viên Ban chỉ đạo bám sát nội dung Kế hoạch số 23/KH-BCĐCĐS ngày 30/01/2023 về hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của huyện năm 2023 để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao,…/.

Văn Hoan