Hội Cựu chiến binh xã Đăk Liêng tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024

Sáng ngày 02/4, Hội CCB xã Đăk Liêng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024; đề ra phương hướng, mục tiêu, nội dung giai đoạn 2024 – 2029. Đến dự có ông Trần Văn Chiu – Chủ tịch Hội CCB huyện; đại diện Hội CCB các xã, thị trấn, khối cơ quan, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể của xã; chi hội trưởng, chi hội phó và các hội viên tiêu biểu đại diện cho 292 hội viên trên toàn xã.

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Đăk Liêng đã phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn thể hiện là lực lượng gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động. Hội đã đẩy mạnh Phong trào thi đua yêu nước gắn với Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua của hội góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và Nhân dân. Nổi bật là hàng năm có 90-95% gia đình cựu chiến binh đăng ký gia đình văn hóa; tham gia 25 ý kiến xây dựng Nghị quyết HĐND các cấp, tham gia 45 ý kiến xây dựng chính quyền các cấp và bầu cử Quốc hội; có 18 hội viên tham gia vào tổ hòa giải ở thôn, buôn; tổ chức 30 đợt phát động quần chúng với 2.260 lượt người tham gia; 18/18 chi hội xây dựng quỹ hội với số tiền quỹ cao nhất 50 triệu đồng; hội chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội khai thác nguồn vốn ủy thác cho Nhân dân và hội viên vay phát triển kinh tế, đến nay có tổng dư nợ hơn 16 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ đã xóa được 04 nhà tạm bợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 650 triệu đồng; Gắn công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong nhiệm kỳ, Hội CCB xã đã kết nạp được 37 hội viên mới; hàng năm có 97% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 02 tập thể và 01 cá nhân được Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh tặng bằng khen; 24 tập thể, 30 cá nhân được các cấp, ngành của huyện và xã biểu dương, khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Với những kết quả đạt được, giai đoạn 2024-2029, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh xã Đăk Liêng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”, động viên cựu chiến binh làm giàu chính đáng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tích cực tham gia các chương trình kinh tế, xã hội ở địa phương, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ đồng chí, đồng đội gặp khó khăn hoạn nạn; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, hội viên; phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn chặt với các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; tập trung xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức Hội để phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Hội CCB xã Đăk Liêng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” huyện Lắk, giai đoạn 2024 –2029 gồm 8 đồng chí, trong đó 2 đồng chí đại diện cho 2 tập thể, 2 đồng chí trong BCH Hội CCB xã và 4 cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Hội CCB xã Đăk Liêng đã biểu dương, khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 –2024./.​

Văn Hoan