Cụm thi đua số 2 – Tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” năm 2023

Cụm thi đua số 2 gồm: Hội CCB xã Yang Tao, xã Buôn Triết, xã Buôn Tría và CCB khối cơ quan hành chính sự nghiệp. Năm 2023, Hội CCB trong cụm giao ước thi đua số 02 đã phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ Đội Cụ Hồ” nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trong công tác xây dựng Đảng các cấp, cán bộ, hội viên tích cực tham gia 226 ý kiến đóng góp xây dựng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và tham gia xây dựng lực lượng nòng cốt tại địa phương. Tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào, các cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân xây dựng Nông thôn mới – Đô thị văn minh”, “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Dân vận khéo”, “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”…Phối hợp tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền hơn 92 triệu đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên trong cụm thi đua đã hiến đất 1.850 m2 đất, tham gia nạo vét 200m kênh mương thủy lợi, đóng góp tiền làm 1,3km đường điện chiếu sáng trị giá 15,4 triệu đồng; thực hiện Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ huyện khoá XV, cán bộ hội viên đã đóng góp 4,9 triệu đồng, mua hoa trồng tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, các xã …

Tại hội nghị, các đại biểu đã bình xét đề nghị Hội CCB huyện khen thưởng Hội Cựu chiến binh xã Yang Tao vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Chiu – Chủ tịch Hội CCB huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội CCB Cụm thi đua số 2 và mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị phát huy những kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác Hội và đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội ở địa phương.

Nhân dịp này, hội nghị đã ký biên bản bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2024 cho Hội CCB xã Buôn Triết.

Văn Thắng