UBND huyện khai giảng lớp tập huấn kỹ năng xây dựng sản phẩm du lịch và kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách trên địa bàn huyện Lắk năm 2024

Dự Lễ khai giảng Lớp tập huấn có Ông Y Săn AYun – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; ông Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin và 40 học viên là chủ các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, những hộ dân có mong muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn truyền đạt những kiến thức như: Tổng quan về quản lý điểm đến; lập kế hoạch quản lý điểm đến; thực hành quản lý điểm đến; maketting điểm đến và hoạt động quản lý điểm đến; sản phẩm du lịch; quy trình và phương pháp xây dựng sản phẩm du lịch; những kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong ngành dịch vụ du lịch; định hướng phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương,…

Thông qua lớp tập huấn, giúp những người làm du lịch nâng cao hiểu biết, kỹ năng nghiệp vụ trong giao tiếp, kỹ năng xây dựng sản phẩm du lịch, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử có văn hóa với du khách, giữ gìn, bảo vệ môi trường, từ đó dần nâng cao tính chuyên nghiệp, góp phần phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững./.

 Văn Hoan