UBND tỉnh Đăk Lăk tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác xây dựng cơ bản 5 tháng năm 2020

Sáng 27/5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm 2020 và triển khai phướng hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Lắk có đồng chí Võ Ngọc Tuyên – Bí thư huyện ủy Lắk; đ/c Y Bang H’đơt – Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện Lắk; lãnh các phòng ban ngành của huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, tổng vốn xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao thực hiện dự án là 3.597,065 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/01/2020 đã giải ngân được 2.777,186 tỷ đồng, đạt 77,8% kế hoạch. Theo số liệu Kho Bạc Nhà nước tỉnh, đến ngày 25/5/2020, số vốn năm 2019 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2020 giải ngân là 85,326/691,017 tỷ đồng , đạt 12,3%. Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh kết quả giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân tất cả các nguồn xây dựng cơ bản trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố còn rất chậm, Tổng số vốn xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước và vốn ODA năm 2020 đã giao kế hoạch là 5.371,398 tỷ đồng, tính đến ngày 25/5/2020 mới giải ngân được 512,488/3.485,988 tỷ đồng, đạt 14,7% kế hoạch. Nguyên nhân là một số dự án vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; Nhiều công trình được bố trí bằng nguồn thu tiền sử dụng đất, nhưng việc thu tiền sử dụng đấtchậm nên chưa có vốn để giải ngân. Bên cạnh đó, số dự án khởi công mới nhiều trong khi năng lực của một số đơn vị tư vấn còn hạn chế, việc lập và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục còn thiếu sót nên chập được phê duyệt…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tập thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; Sở Tài Nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thu tiền sử dụng đất đúng quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư tích cực đôn đốc các chủ đầu tư rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; Báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh trong đó chỉ rõ các dự án có khả năng giải ngân vốn chậm; Đề xuất xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức vi phạm làm chậm, nhũng nhiễu gây khó khăn trong kiểm tra thực hiện đầu tư công….

H Yur Je