Bà con Đăk Nuê tích cực sản xuất vụ Đông Xuân 2023 – 2024

Theo kế hoạch vụ Đông xuân 2023 – 2024 xã Đăk Nuê gieo trồng trên 400 ha cây trồng các loại, trong đó lúa nước 234 ha, khoai lang 128 ha và 50 ha các loại cây trồng khác.Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân trong xã đang tập trung ra đồng sản xuất vụ Đông Xuân. Đến thời điểm hiện tại toàn xã đã gieo trồng được hơn 50% diện tích cây trồng.

Tại các cánh đồng thôn Yên Thành 1, Yên Thành 2 có địa hình đất cao bà con nông dân đã thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng khoai lang, đến nay, phần lớn diện tích khoai lang đã được trồng từ 15 đến 20 ngày, đang được nông dân chăm sóc chu đáo. Tại các cánh đồng thấp thuộc các buôn Kdiê, buôn Thăm, buôn Mih Triêk bà con đang tập trung làm đất, vệ sinh đồng ruộng để xuống giống lúa cho kịp thời vụ. Để sản xuất vụ đông xuân đạt thắng lợi, Phòng Nông nghiệp – phát triển nông thôn huyện và chính quyền địa phương xã Đăk Nuê khuyến cáo bà con nên xuống giống các giống lúa chủ lực như: HT1;  OM4900; Đài thơm 8; Nhị Ưu 838… ngoài ra bà con có thể sử dụng các giống bổ sung như: RVT; Hương Châu 6; ST 25; thường xuyên thăm đồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng…

Văn Thắng