Tập huấn phần mềm gửi nhận và xử lý văn bản không mật trên Internet

Ngày 30/1, Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản có nội dung không mật trên Internet (phiên bản nâng cấp) cho các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị, các đồng chí là lãnh đạo và các đồng chí phụ trách công tác văn phòng UBMTTQ VN huyện, các tổ chức chính trị xã hội; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và cán bộ phụ trách công tác văn phòng các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ.

Tại hội nghị đã được nghe nhân viên VNPT Đắk Lắk giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản có nội dung không mật trên Internet. Phần mềm này có các chức năng như: quản lý văn bản đến, văn bản đi; gửi và nhận văn bản; tạo lập, quản lý, lưu trữ, luân chuyển xử lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan. Ngoài ra, các học viên còn được thực hành tại chỗ cách giải quyết và theo dõi tiến độ công việc trên mạng thông qua hồ sơ công việc; kiểm tra, rà soát nhiệm vụ cần thực hiện của các phòng, ban, chuyên môn; lưu trữ hồ sơ, tra cứu, khai thác thông tin…

Việc triển khai và ứng dụng hiệu quả phần mềm gửi, nhận và xử lý văn bản có nội dung không mật trên Internet sẽ góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất làm việc, tạo môi trường làm việc hiện đại gắn với cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng.

 H Yur Je